دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی  

تکه ای از متن پایان نامه :

  

نکته­ای که از این بند اوپه­نیشاد بدست می­آید نام طبقه دوم می باشد که با نام راگان ذکر می­گردد. به هر حال در متن­های گوناگون نام­های متفاوتی از چهار طبقه دیده می­گردد. اما به نظر می­رسد که اصل آن نام­ها را بایستی در متون اصلی هندو که زبان سانسکریت می باشد نه اینکه در ترجمه­ها جستجو نمود. زیرا که با آمدن ترجمه­ای جدید ممکن می باشد واژه­ای ظاهر و حتی مفهوم خود را از دست داده باشد. اسناد موجود حکایت دارد که از روزگار قدیم، افرادی از طبقه برهمن به کارهای بازرگانی و پزشکی و پیشه­های دیگر می­پرداختند به گونه­ای که در قانون منو آمده می باشد «برهمن هایی که گله داری یا بازرگانی یا خوانندگی و رقاصی یا نوکری یا رباخواری کنند، قاضی با آنان مانند افراد طبقه شودره رفتار خواهد نمود».

نظام طبقاتی در پورانه­ها

زمانی که از نظام طبقاتی در پورانه­ها سخن به میان می­آید این نکته به ذهن می­رسد که کسانی که به نگارش پورانه­ها پرداخته­اند، آیا به تمام نکات طبقاتی در ویرواتا پورانا[1]     11. لینگا [2] 12. واراها[3]  13. اسکاندا[4]  14. وامانا[5]  15. کورما[6] 16. ماتسیا[7]     17. گاروده[8]    18. براهماندا [9](شایگان، سال یازدهم: 361).

به نظر می­رسد که این تقسیم بر اساس اهمیت پورانه­ها باشد. همان طور که در بالا مشاهده می­کنید آغاز براهما پورانا و پس از آن پورانه­های ویشنویی و شیوایی ارجحیت بیشتری نسبت به دیگر پورانه­ها دارند.

در مطالعه تاریخ فرهنگی، ساختاراجتماعی از جایگاه ویژه­ای برخوردار می باشد، یکی از این مطالعات مطالعه نظام طبقاتی همراه با مطالعه رفتار بخش­های مختلف جامعه در ارتباطات درونی آنها، عقاید، خرافات، آداب و رسوم، ازدواج، خانواده و غیره می باشد. آن چیز که که به عنوان نظام طبقاتی در پورانه­ها آمده می باشد در واقع توضیح چهار طبقه همراه با وظایف آنها می باشد. در مطالعه­های نظام طبقاتی با این نکته روبرو می­شویم که هر طبقه­ای، رنگ خاصی برگزیده بود. لذا کدگذاری طبقات با رنگ، به مقصود شناسایی آنها از طریق رنگ بود که کمک شایانی برای جامعه هندو بود. در براهما ویرواتا پورانا درمورد اصل و خاستگاه نظام طبقاتی نظریات گوناگونی توسط محققان اظهار شده می باشد.  طبق سنت­های هندویی، منابع کهن درمورد خاستگاه چهار ورنه (همان طور که در بالا اشاره گردید) در پوروشه سوتکه یاد کرده­اند و نیز این موضوع در سروده­های اخیر ریگ وده آمده می باشد. اینجا همان سروده معروف مطرح می گردد که هر طبقه از قسمت­های مختلف اندام برهما به وجودمی­آیند. در آثار می باشد. او بایستی از مردم محافظت کند چنانکه پسر خودش می باشد. او از میدان نبرد باز نمی­گردد مگر آنکه برنده گردد یا بمیرد. همچنین بایستی به برهمن پیشکش کند و اگر وظایفش را با مهر و عطوفت انجام دهد پادشاه یا راجا نامیده می­گردد. در آن موقع (پادشاهی) می باشد که نگاه پادشاه به زنان در سلطنتش به عنوان مادرش می باشد. برای او حفاظت از قلمرو پادشاه در راس امور می باشد. لذا آنها ارتشی متشکل از فیل، سواره نظام، ارابه و پیاده نظام دارند. اما مهم ترین اعمال طبقه وایشیه، کشاورزی می باشد. طبق قوانین دهرمه[10] عبادت برهمنان و خدایان، تقدیم نذورات از دیگر اعمال آنها به شمار می­آید. می­گویند که یک کشتریه و وایشیه می­توانند شام مشترکی داشته باشند و این نشان دهنده انعطاف پذیری قوانین کاستی درمورد شام مشترک می باشد. شودره­ها که جزء چهارمین طبقه اجتماعی هستند، وظایف خاص آنان خدمت به برهمنان می باشد. پس مشخص می باشد که هر طبقه وظایف خاصی دارد و نمی­تواند از آن سرپیچی کند زیرا که برای فرد در هر طبقه­ای که هست مجازات­هایی در نظر می­گیرند. برای هر از این طبقات زیر کاست­های مختلفی هست که در این پورانا ضمن نام شصت و یک طبقه به معرفی هر کدام می­پردازد. (مولر ،1979: 10-6)

نظام طبقاتی در قانون نامه منو

[1] . brahmavairvat

[2] . linga

[3] . varaha

[4] . skanda

[5] . vamana

[6] . kurma

[7] . matsya

[8] . garuda

[9] . brahmanda

[10] .Dharmasastras

 

 

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی

Author: new1 new1