دانلود پایان نامه : تاثیر بازاریابی رابطه¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

-2-3 وضعیت وفاداری[1]

مشتریان را می توان با توجّه به درجات وفاداری به گروه های مختلفی تقسیم کرد. بعضی از مشتریان نسبت به نام و نشان خاصی وفاداری نشان می دهند.وفاداری برخی از مشتریان  نسبی می باشد.مشتریان دیگر ی هم هستنذ که نسبت به هیچ نام و نشانی از خود وفاداری نشان نمی دهند.

مشتریان را می توان بر مبنای وفاداری به نام های تجاری به چهار گروه تقسیم کرد:

– در توصیف تعامل بین وفاداری به عنوان یک توجه یا رفتار ، تحقیقات بیشتری توسط دیک و باسو (1994) صورت گرفته که آن را به چهار نوع مختلف گروه بندی می کنند:

1- وفاداری حقیقی: مشتریان ارتباط مطلوبی را بین توجه نسبی و تکرار خرید نشان می دهند.

2- وفاداری برتر: مشتریان توجه نسبی اندکی را همراه با میزان بالای تکرار خرید نشان می دهند.

3- وفاداری نهفته: مشتریان توجه نسبی بالا با تکرار خرید کم را نشان می دهند.

4- عدم وفاداری: مشتریان میزان ضعیف یا اندک هر دو دیدگاه نگرشی و تکرار خرید را نشان می دهند(Shammout , 2007 , 62).

2-2-4  مدل های وفاداری مشتری

بین دو مفهوم رضایت و وفاداری همبستگی فراوانی هست.ازنظرعدّه ای از محققین رضایت و وفاداری مشتری دو مفهوم یکسان می باشند.اما از دید عدّه ای دیگر این دو مفهوم کاملا از یکدیگر متفاوت بوده و هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر ندارند.حال به بررسی مدل هایی از رضایت مشتری پرداخته می گردد که در آن ، بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری به عنوان متغیرهای اصلی مدل ارتباطاتی هست ، که به توضیح زیر می باشد:

1- مدل فورنل: یک مدل ساختاری اقتصادی می باشد که معیارهای مختلف رضایت مشتری (نظیر انتظارات وفاداری و شکایت) را با روابط خاص و از قبل تعریف شده پیوند می دهد.با در نظر گرفتن این روابط تعریف شده بین متغیرهای موجود ، این مدل یک سیستم روابط علّت و تاَثیر را ارائه می دهد.

[1]loyalty status

 

 

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر افزایش وفاداری مشتریان

Author: new1 new1