دانلود پایان نامه : تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

بشرح زیر خواهد بود:

 

4-3-  تفاوت معنا داری بین نسبت کیو توبین در صنایع مختلف هست.

تساوی نسبت Q توبین در صنایع مختلف، فرضیه صفر و فرضیه مقابل برای نسبت Q توبین در صنایع مختلف بشرح زیر خواهد بود:

 

برای سنجش فرضیه اول، دوم و سوم اقدام به برآورد ضرایب مدل رگرسیونی با بهره گیری از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (EGLS) و نرم افزار EViews  گردیده می باشد.

  1. با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، داده های ترکیبی اطلاعات بیشتر، تغییر پذیری بیشتر، هم خطی کمتر میان متغیرها، درجه آزادی بیشتر و کارایی بیشتری را ارائه می کنند.
  2. در مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری، داده های ترکیبی به مقصود مطالعه پویایی تغییرات، مناسب تر و بهترند.
  3. داده های ترکیبی، تاثیراتی را که نمی توان به سادگی در داده های سری زمانی و مقطعی مشاهده نمود بهتر معین می کنند.
  4. داده های ترکیبی با ارائه داده برای هزاران واحد، می توانند تورشی را که ممکن می باشد در نتیجه لحاظ افراد یا بنگاه های اقتصادی (به صورت جمعی و کلی) حاصل گردد به حداقل برسانند. به طور کلی بایستی گفت، داده های ترکیبی، تحلیل های تجربی را به شکلی غنی می سازد که در صورت بهره گیری از داده های زمانی یا مقطعی این امکان وجود ندارد. البته نمی توان گفت که مدل سازی با داده های ترکیبی هیچ مشکلی ندارد (افلاطونی و نیکبخت، 1389).

 

3-14- انواع مدل داده های تلفیقی

مدل های مربوط به داده های تلفیقی از انواع مختلف مدل ها تشکیل شده می باشد. در یک طبقه بندی کلی می توان مدل های مذبور را بشرح زیر طبقه بندی نمود:

الف) داده های تلفیقی ایستا[1]

ب) داده های تلفیقی پویا[2]

[1] . Static Panel Data

[2] . Dynamic Panel Data

 

 

 

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

Author: new1 new1