دانلود پایان نامه : جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی  

تکه ای از متن پایان نامه :

 

.گونه شناسی نظام طبقاتی

با سیری در منابع جامعه شناسی، این نکته دریافت می­گردد که به وجودآمدن نظام­های طبقاتی مختلف بر پایه ملاک­هایی زیرا قدرت سیاسی یا اقتصادی (مانند مارکس) و یا حتی اجتماعی بوده می باشد. اما اغلب دیده می­گردد که جامعه شناسان غیر مارکسیست نظریات متفاوتی ارایه داده­اند. ازجمله ماکس وبر می باشد که هر چند اساس نظریه مارکس را در تعریف طبقه می­پذیرد، اما در نظریه او قشربندی منحصر به طبقه نیست. وی سه نوع طبقه را از هم تفکیک می­کند.

طبقات اجتماعی به معنای خاص

سلسله مراتب منزلت­های اجتماعی

سلسله مراتب قدرتهای سیاسی

وی معتقد می باشد، طبقه براساس تفاوت وضعیت در رقابت تعریف می­گردد و وضعیت طبقاتی را موقعیتی ویژه می­داند اساس سلسله مراتب اجتماعی بصورت مخروطی بوده می باشد که پادشاه در رأس آن قرار داشته و سایر شاهزادگان و اربان اسلحه در مرتبه پایین تر آن جای داشته­اند و تنها نیرویی که بر سلطنت حکمفرما بوده قدرت پاپ و کلیسا بوده می باشد. پادشاه با انجام مراسم دینی به سلطنت رسیده و بدین جهت پسر کلیسا و شخص مقدس محسوب می­شده می باشد.(شایگان، شماره سوم و چهارم:364).

پس نظام­های گوناگونی با در نظر داشتن ملاک­های مختلف(اقتصادی، اجتماعی،سیاسی و…) به وجود می­آیند که به نظر می­رسد نظام هندو اروپایی می­تواند به عنوان یک نظام اجتماعی به شمار آید. البته گاهی قدرت نیز بر این نظام حاکم می­گردد و سلسله مراتبی را به وجودمی­آورد که در رأس طبقات افرادی با بالاترین قدرت، قرار دارند.

 

 

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی

Author: new1 new1