دانلود پایان نامه درباره ساده‌تر، هیدرودینامیک، (۳-۲):، (۳-۲)،

دانلود پایان نامه

هیدرودینامیک مخزن تحت اثر ارتعاشات هارمونیک زمین بدست آورد:
(۳-۱)

که در آن پارامترهای و عبارتند از:
(۳-۲)

(۳-۳)

با توجه به سری بینهایت در رابطه (۳-۱)، وسترگارد برای ساده‌تر کردن محاسبات رابطه تقریبی مقدار فشار روی دیواره سد را مطابق شکل (۳-۲)، به صورت (۳-۴) ارائه نمود.

شکل (۳-۲): منحنی ساده شده تغییرات

پاسخی بگذارید