دانلود پایان نامه درباره شبیه‌سازی

دانلود پایان نامه

است و بنابراین روش آنالوگ الکتریکی ( شبیه‌سازی آزمایشگاهی) قابل استفاده است. بر این اساس او نتیجه گرفت که فشارهای هیدرودینامیک بر یک سد با وجه بالا دست قائم برای نیم یا بیشتر از کل ارتفاع، عملاً برابر حالتی است که وجه بالادست در کل ارتفاع قائم باشد.
همچنین کوتسوبو[۱۹] در سال ۱۹۶۱ پاسخ هیدرودینامیک یک مخزن و سد قوسی

پاسخی بگذارید