دانلود پایان نامه درباره هاسکینز، ژاکوبسن[۱۵]، ورنر، سندکوئیست[۱۶]

دانلود پایان نامه

عمق مخزن) با افزایش طول L، فشار بیش از %۰.۵ افزایش نمی‌یابد (نسبت به مخزن با طول بی‌نهایت) و اگر فرض شود که وجه بالا دست مخزن به همراه زمین نوسان کند، برای اثر طول ناچیز خواهد بود.
بررسی تجربی هاسکینز و ژاکوبسن[۱۵] نتایج فوق را تأیید کردند. همچنین ورنر و سندکوئیست[۱۶] نشان دادند که پاسخ فشار تحت تأثیر طول مخزن نیست. سپس

پاسخی بگذارید