دانلود پایان نامه درباره وسترگارد، چوپرا، (۳-۴):، مختلط،

چوپرا و وسترگارد در الف)x=0
شکل (۳-۴): مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در ب)x=h
شکل (۳-۴): مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در ج)x=2h
شکل (۳-۴): مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در د)x=4h
۳-۴-۱-۲-پاسخ ضربه واحد
پاسخ فرکانس مختلط، تبدیل فوریه پاسخ ضربه واحد می‌باشد، بنابراین می‌توان از

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *