دانلود پایان نامه درباره وسترگارد، چوپرا، اینرسی، حالت،

دانلود پایان نامه

پایه‌ای مخزن ( فرکانس اول تشدید) معتبر است که این موضوع توسط کوتسوبو[۱۳] نیز تایید شده است.
به طور خلاصه برای قسمت حذف نمی‌شود و بیانگر بخشی از پاسخ است که خارج از فاز تحریک است و نشان دهنده کاملتر بودن جواب چوپرا نسبت به وسترگارد می‌باشد. در این حالت، فشار هیدرودینامیک نمی‌تواند با تأثیرات اینرسی یک جرم افزوده متحرک بیان

پاسخی بگذارید