دانلود پایان نامه درمورد آلودگیهای، شیر:، (تب، بروسلوز

دانلود پایان نامه

شامل: شیر، شکر، خامه، مواد قوام دهنده، مواد طعم دهنده مانند میوه ها، کاکائو و غیره می باشند.
الف) شیر: آلودگیهای شیر در دو دسته قرار می گیرند:
– آلودگیهای اولیه شیر: یعنی عوامل بیماریزا مستقیما وارد شیر می شوند که بعلت بیماری حیوان شیرده بوجود می آید، در این دسته بیماریهای خطرناکی وجود دارند مانند بروسلوز (تب مالت)، سل، ورم

پاسخی بگذارید