دانلود پایان نامه درمورد استافیلوکوک، انتروتوکسین، مسمومیت، شیرآلوده

استافیولوکوک اورئوس میباشد و این امر در آلوده کردن شیر بسیار مهم است.
اگر چنین شیرهایی بطور خام مصرف شوند یا برای تهیه فرآورده های شیر مورد استفاده قرار گیرند احتمال بروز مسمومیت غذایی را زیاد خواهد کرد و اگر تعداد استافیلوکوک ها زیاد بوده و انتروتوکسین تولید نمایند، حتی اگر اعمال حرارتی کافی نیز بر روی شیرآلوده صورت گیرد به علت

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *