دانلود پایان نامه درمورد ثعلب، ه)، دهنده:، ۱۳۸۱)

دانلود پایان نامه

زیرزمینی میان ثعلب تهیه می شود اگر این غده ها کاملا تمیز نشده باشند، در هنگام آسیاب و نرم کردن گرد حاصله می تواند حاوی عوامل میکروبی باشد. همچنین ظروفی که در آنها گرد ثعلب نگهداری می شود نیز در آلودگی ثعلب بی تاثیر نمی باشد.
دست کارگران هم که در تهیه ثعلب دخالت دارد می تواند منشا آلودگی باشد. (گودرزی، ۱۳۸۱)
ه) مواد طعم دهنده:

پاسخی بگذارید