دانلود پایان نامه درمورد دوشش، فضولات، ،

دانلود پایان نامه

ماند طولانی تر باشد، آلودگی آن نیز بیشتر است مثلا آلودگی شیر در دوشش صبح بیشتر از دوشش عصر است، همچنین آلودگی شیر در قطرات اول دوشش بیشتر می باشد.
– وجود گرد و غبار و حرکت دادن حیوان هنگام دوشش می تواند آلودگی شیر را بیشتر کند.
– یکی دیگر از منابع آلودگی فضولات حیوان است، اگر هنگام دوشش فضولات وارد شیر شود به علت مساعد بودن

پاسخی بگذارید