دانلود پایان نامه درمورد شیردوشی، ظروفی، شدند،، ۱۹۹۰)

دانلود پایان نامه

محیط شیر می تواند به سرعت تکثیر یافته و شیر را آلوده نماید، بطوریکه در هر ۱ گرم مدفوع گاو حدود ۵/۰ تا یک میلیارد میکروب وجود دارد. (کریم، ۱۳۸۰ و رابینسون، ۱۹۹۰)
– ظروفی که در شیردوشی از آنها استفاده می شود، در یک مطالعه شامل نمونه گیری و آزمایشهای انجام شده بر روی سطل های آهن سفیدی که در شیردوشی استفاده می شدند، در هر سانتیمتر

پاسخی بگذارید