دانلود پایان نامه درمورد مواد غذایی

دانلود پایان نامه

کارگران نظافت کامل دستها است. این امرباید کلا توسط کارگران اجرا شود، زیرا در غیر اینصورت میکروبهایی که در جوش و دملها و یا جراحات موجود در دست هستند به داخل مواد غذایی راه می یابند.
بنابراین قبل از هر گونه فرآیند یا عمل آوری در مواد غذایی, کارکنان این مراکز باید دستهای خود را با آب گرم و صابون بخوبی شسته و پاک نمایند و در طول

پاسخی بگذارید