دانلود پایان نامه درمورد میکروبها، اکسیژنه، بمانند.،

دانلود پایان نامه

میکروبها ممکن است باقی بمانند.
درصنعت برای از بین بردن کامل میکروبها از آب اکسیژنه توام با حرارت یا اشعه ماوراء بنفش استفاده می شود. شکر استاندارد نباید بیش از ۲۰۰ باکتری مزوفیل و ۱۰ مخمر و ۱۰ کپک در هر ۱۰ گرم داشته باشد. گاهی شکر مایع برای ساختن بستنی بکار می رود که ممکن است منشا آلودگی باشد ولی باید دانست که این مایع بعلت غلظت

پاسخی بگذارید