دانلود پایان نامه درمورد کردن،، مانند،، دادن،، میکروبها

دانلود پایان نامه

اند.
تهیه شکر از گیاهان آلوده به گرد و خاک موجب افزایش باکتریهای شکر می گردد. شیره خام نیشکر حاوی مقدار زیادی میکروب می باشد و نوع میکروب موجود در آن بسته به نوع زمینی که در آن گیاه رشد کرده متفاوت است ولی بر اثر اعمالی مانند، حرارت دادن، تصفیه کردن، متبلور کردن، تعداد زیادی از میکروبها از بین می روند و فقط اسپور بعضی از

پاسخی بگذارید