دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره راهبردهای فراشناختی-خرید و دانلود پایان نامه کامل

دانلود پایان نامه

فراشناختی همانطور که شامل تفکر دانش‌آموز می‌شود، فعالیتهای بدنی او را هم دربرمی‌گیرد.

بعضی از معمول‌ترین راهبردهای فراشناختی، به شکل یادیار هستند، روشهایی که به صورت لغات معنادار بوده و حروف هر یک از این لغات، نشان دهنده مرحله‌ای در فرایند حل مسئله، یا نمایانگر اطلاعات مهم در مورد موضوع مشخصی در زمینه علائق دانش‌آموزان می‌باشد. راهبردهای فراشناختی، روش های فراموش ناشدنی هستند و باید به درستی نشان دهنده فعالیت یادگیری باشند.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عناصر مهم این راهبردها کدامند؟
فهرست زیر شامل عناصر مهم در آموزش رسمی راهبردهای فراشناختی می‌باشد:
این راهبردها با بهره گرفتن از روش های آموزشی واضحی تدریس می‌شوند.
راهبردهای فراشناختی شیوه‌های صحیح و مناسبی برای موقعیتهای خاص حل مسائل هستند.
این راهبردها فراموش نمی‌شوند.
در این راهبردها هم تفکر و هم فعالیت بدنی دانش‌آموز به کار گرفته میشوند.
دانش‌آموزان برای تسلط بر کاربرد یک راهبرد فراشناختی به فرصتهای بیشماری برای تمرین و آمادگی نیاز دارند.
به خاطرسپاری یک دانش‌آموز در مورد یک راهبرد فراشناختی، وقتی افزایش می‌یابد که برگه‌های یادآور در مورد یک راهبرد در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد و یا وقتی که راهبرد فراشناختی در کلاس به اطلاع آنها رسانده می‌شود.
بر استفاده دانش آموزاز این راهبردها نظارت داشته باشید و استفاده صحیح آنها از این راهبرد را افزایش دهید.
مراحل آموزش رسمی راهبردهای فراشناختی
راهبرد فراشناختی مناسبی را برای استفاده در یک مهارت انتخاب کنید.
راهبرد موردنظرتان را حداقل سه بار توضیح داده و نمونه‌سازی نمایید. از بخشهای آموزشی‌ای استفاده کنید که در «نمونه‌سازی واضح معلم» بر آنها تأکید شده است.
میزان درک دانش‌آموز را بررسی کنید. مطمئن شوید که دانش‌آموزان، هم راهبرد و هم نحوه استفاده از آنرا فهمیده‌اند.
فرصتهای بسیاری را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهید تا بتوانند، اجرای راهبردها را تمرین کنند.
در صورت نیاز، در مدت زمانهای مشخص، به عنوان بازخوردی از فعالیت دانش‌آموزان، اشتباهاتشان را اصلاح کنید و دوباره استفاده از راهبرد را نمونه‌سازی نمایید.
وقتی دانش‌آموزان بطور مستقل شروع به استفاده از راهبرد می‌کنند. برگه‌های کمکی مربوط به راهبرد را در اختیار آنها قرار دهید(یا اینکه، راهبرد را در کلاس اجرا کنید). وقتی دانش‌آموزان اعلام می‌کنندکه خود راهبرد و نحوه استفاده از آن را حفظ کرده‌اند، دیگر از راه‌حل های کمکی استفاده نکنید(بعضی از دانش‌آموزان از «دفترچه راهبردی» سود خواهند برد که در آن هم راهبردهایی که یاد گرفته‌اند و هم مهارت ریاضی‌ای که می‌توان از هر راهبرد در آنها استفاده کرد را نگهداری می‌کنند).
حتماً، استفاده صحیح دانش‌آموزان را از راهبرد موردنظر افزایش دهید.
به هنگام اجرای مهارت ریاضی در کلاس، بطور غیرمستقیم استفاده از راهبرد را نمونه‌سازی کنید.
نحوه اثرگذاری مثبت این راهبرد آموزشی بر روی دانش‌آموزانی که در یادگیری دچار مشکل هستند چگونه است؟
این راهبرد، روش مناسبی را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد تا با بهره گرفتن از آن، مهارتها و اطلاعات مربوط به دروسی مانند ریاضیات را کسب، ذخیره و اجرا کنند.
این نوع آموزش روش مناسبی را در اختیار دانش‌آموزانی که دارای مشکلات حافظه‌ای هستند قرار می‌دهد تا به وسیله آن، اطلاعاتی که قبلاً آموخته‌اند را دوباره احیا کنند.
این راهبرد مستقل شدن را برای آن دسته از دانش‌آموزانی که به شدت وابسته به حمایت معلم هستند تسهیل می‌کند.
به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا از درک غیرانتزاعی و عینی به درک انتزاعی برسند.
روش تدریس مبتنی بر نظریه فراشناخت
هدف اساسی
لازم است پیش از بیان هدف تدریس روش حاضر، تعریفی از واژه فراشناخت ارائه شود. در تعریف فراشناخت چنین آمده است: «فراشناخت عبارت است از آگاهی بر نظام شناختی و کنترل هدایت آن». در ادبیات روانشناسی، شناخت را معمولاً مترادف با تفکر می‌آورند. بنابراین فراشناخت را می‌توان آگاهی بر جریان تفکر و کنترل و هدایت آنان هم تعریف کرد. جریان شناخت انسان را در نظریه رواشناسی شناختی عبارت می‌دانند از: دریافت، پردازش، نگهداری و انتقال اطلاعات. به این اعتبار، فراشناخت فعالیتی است که کنشهای مربوط به چهار عنصر یاد شده را دربرمی‌گیرد و بر آنها نظارت تام دارد.
چنین نظری القاء کننده این فکر است که معلمان در مدارس باید نخست فراگیرندگان را به روش دریافت، پردازش و نگهداری و انتقال اطلاعات درست اطلاعات فراخوانده و افزون بر آن دانش‌آموزان را ترغیب کنند تا جریان فعالیتهای ذهنی که انجام می‌دهد مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند.
روی هم، هدف اساسی نظریه فراشناخت کمک به دانش‌آموز برای اندیشیدن و پرورش مهارت فکر کردن در یادگیرندگان است. مطابق جریانهای جهانی مربوط به آموزش، پرداختن به اندیشیدن مردمان فرهیخته و اهل اندیشه شاخص توسعه یافتگی به شمار می‌آید. افزون بر هدف یاد شده، یکی از اهداف آموزش فراشناخت پرورش، مهارتهای انتقال یادگرفته‌ها به موفقیتهای متعدد است. فرض بر این است که اگر فرد بتواند بر فرآیند عملیات شناختی خودآگاهی داشته باشد و از آنچه در حافظه‌اش موجود است مطلع گردد می‌تواند مطلوب‌ترین شکل انتقال اطلاعات را نشان دهد.
مفاهیم اساسی روش تدریس فراشناختی
عمده‌ترین مفاهیمی که در قالب روش تدریس فراشناختی در نظر است، مفاهیم: شناخت، فراشناخت، راهبردهای فراشناختی، انتقال یادگیری، کنترل شناخت، خودنظم‌جویی فراحافظه، طرحواره‌ها و … از مفاهیم پایه‌ای هستند. مفهوم شناخت دایر بر عمل دانستن و اندیشیدن است. فراشناخت، فعالیتی ورای شناخت و عملی فراتر از عمل شناختی است. انتقال یادگیری به معنی انتقال آموخته‌های فکری و عملی یادگیرنده است. کنترل شناخت با «خودرهبری» به یک معنی به کار می‌روند و اساس کار خود نظم‌جویی روی آوردن به کنترل و هدایت فردی جریانهای فردی ست. مفهوم فراحافظه مربوط است به حوزه اطلاعاتی است که در آن آگاهی فرد بر توانمندی حافظه خود بیشتراست.
طرحواره‌ها در نظریه فراشناخت، تصویرهای ذهنی هستند که به فراگیرنده در ایجاد تصاویر ذهنی از موقعیتهایی که با آن مواجه می‌گردد، کمک می‌کند. طرحواره‌های ذهنی سبب می‌شوند، ساخت شناختی انسان مستحکم گردد. استحکام ساخت شناختی مربوط به وجود محتوای ذهنی، نظیر واقعیتها، مفاهیم، اصول، قوانین و … است. افزون بر آنچه گفته شد، راهبردهای فراشناختی دارای اهمیت فوق‌العاده‌اند؛ زیرا در آموزش دروس متعدد از آنان بهره فراوان گرفته می‌شود. راهبردهای فراشناختی بر وفق آنچه پیشتر گفته شد، نیازهای یادگیری را برطرف می‌سازد. به هر روی، راهبردها آن دسته از فعالیتهای ذهنی و عملی هستند که راه رسیدن به هدفها را هموار و ابزارهای موردنیاز برای دستیابی به آن را تدارک می‌کنند.
مداخلات آموزشی غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی
مرحله نخست: آماده ‌سازی
در مرحله آماده‌سازی، معلمان تلاش می‌کنند دانش‌آموزان را ترغیب کنند، تا دسته فعالیت اشاره شده در زیر را انجام دهند:
– تصمیم‌گیری درباره هدف،
– پیش‌بینی روش حل مسئله و انتخاب راهبرد،
– بررسی دانش پیشین موردنیاز.
معلم ریاضی را در نظر آورید که در دوره متوسطه ریاضیات 1 تدریس می‌کند. درسی که امروز تدریس خواهد کرد توان است. معلم پس از حاضر و غایب کردن و انجام امور معمول کلاس بیان می‌کند بحث امروز کلاس درباره توان است. او برای ایجاد انگیزه و برای به تفکر و داشتن کلاس از آنان می‌خواهد هدف از توان را بیان کنند. دانش‌آموزان هر یک بنا به تواناییهای خود پاسخهایی می‌دهند. معلم پس از این که دو یا سه پاسخ دریافت می‌کند توضیحاتی ارائه می‌کند. پس از آن که آمادگی ذهنی برای پذیرش درس حاصل شده وی از کلاس می‌خواهد تا آنچه درباره توان می‌دانند از کتابهای درسی قبلی و چه از اطلاعاتی که از مطالعات خود بازیافته‌اند بیان کنند. پس از این کار، معلم محتوای درس را ارائه می‌کند. معلم در حین ارائه درس از دانش‌آموزان می‌خواهد اطلاعات پیشین خود را درباره ضرب کردن اعلام کنند و تصمیم بگیرند که آیا عملیات ضرب کردن را در توان، مانند ضرب می‌توانیم انجام دهیم یا نه. دانش‌آموزان باید تصمیم بگیرند که آیا می‌توان «پایه‌ای» را به جای «نما» گذاشت و عمل «ضرب» را انجام داده و برعکس؟ افزون بر آنچه گفته شد، دانش‌آموزان ترغیب می‌شوند تا روش تمرین و حل مسئله را در هم معین کنند، هر یک از دانش‌آموزان روش خاصی را برای یادگیری خود در نظر می‌گیرد. برای مثال: یکی از آنان می‌گوید: «من برای این که بتوانیم مسایل مربوط به توان راه حل کنم، سعی می‌کنم عدد پایه را به تعداد توان گسترش دهیم و اگر توان عدد پایه رقم بالایی باشد. آن را به دو قسمت تقسیم می‌کنم و عدد حاصل از هر قسمت را در هم ضرب می‌کنم.»
مرحله دوم: نظم دهی
مرحله نظم‌دهی، مرحله بروز دادن فعالیتهای ذهنی ارزشیابی از خود، هم از نظر فعالیت فکری و هم از نظر فعالیت عملی است. فعالیتهای فکری مربوط به یافتن راه‌حلها و گزینش شیوه کار و شکل دادن نگرش خاص به موضوع و بررسی پیش نیازها است. فعالیتهای علمی دربرگیرنده تمرین و تکرار برای معنادار کردن اطلاعات است. به هر روی، معلم در این مرحله می‌کوشد اهداف خاص مرحله دوم را برآورده سازد.
معلم از دانش‌آموزان می‌خواهد آموخته‌های پیشین خود و اولیه خود درباره توان را با آنچه پس از ارائه شدن درس و انجام دادن تمرینات به دست آورده است مقایسه کنند و نتیجه را اعلام کنند. همچنین، معلم از آنان می‌خواهد براساس آنچه فراگرفته‌اند به مسئله‌سازی بپردازند. به دیگر سخن، دانش‌آموزان ترغیب می‌شوند مسایلی را بسازند که توانمندی و تسلط آن را بر درک مفاهیم مربوط نشان دهد.
مرحله سوم: ارزشیابی
در این مرحله معلم دانش‌آموزان را وادار می‌کند تا درباره یادگرفته‌های خود قضاوت کند. همچنین، از آنان خواسته می‌شود، عملکرد خود را هم مورد ارزشیابی قرار دهند.
معلم ریاضی چون می‌داند احساس رضایت از یادگیری و توانمندی حل مسایل سبب ایجاد انگیزه در فراگیرندگان می‌گردد، از دانش‌آموزان می‌خواهد درباره عملیات ذهنی و تمرین و تکرار خود قضاوت کنند. علاوه بر آن، معلم خود درباره عملکرد و یادگیری دانش‌آموزان قضاوت می‌کند. معلم برای ترغیب دانش‌آموزان برای بازنگری و قضاوت درباره بازخوردها سئوالاتی از آنان می‌پرسد: اگر عملیات توان را یاد نمی‌گرفتید چه مشکلاتی پیدا می‌کردید؟ برای یادگیری مطلوب‌تر از حال حاضر چه نقشه‌ای میخواهید طرح کنید؟ چگونه می‌توانید توان آموخته را به دیگران منتقل کنید؟ و …
معلم در قضاوتهایش درباره عملکرد دانش‌آموزان، اظهار می‌دارد که احساس می‌کنم حدود 80% از کلاس درس توان را به خوبی یادگرفته‌اند، برای یادگیری مطلوبتر لازم می‌دانم تمرینات کتاب را در منزل انجام دهید.
مداخلات غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی
استفاده از راهبردهای فراشناختی برای کسب موفقیت در یادگیری بسیار سازنده است. پژوهش‌هایی که درباره فراشناخت انجام گرفته است، گواهی‌های متقاعدکننده‌ای برای ترغیب به کارگیری آن در فرآیند آموزش و یادگیری پدید آورده است.
مهارت‌های فراشناختی را می‌توان از راه آماده‌سازی شرایطی که تعامل اجتماعی در آنها بسیار بالا است،بصورت غیررسمی آموزش داد. پدید آوردن تعامل، نتیجه‌ی برقراری یک رشته پیوندهای برابر است. به این منظور، روش آموزش‌هایی که بر پایه‌ی پیوندهای برابر میان «فراگیرندگان و معلم» و «فراگیرنده با فراگیرنده» است، توصیه می‌شود.
یکی ازروشهای آموزش غیررسمی برای تقویت و پرورش مهارت‌های فراشناختی راهمانگونه که در فصول قبل مکررا دیدیم روش «آموزش متقابل» یا آموزش دوسویه نامیده‌اند. در این روش آموزش، راهبردهایی چون: خلاصه کردن، پرسش کردن، روشن کردن یا تشریح تفصیلی/شرح و بسط، پیش‌بینی و …. در یک گفتگو یا ارتباط متقابل بین فراگیرنده و معلم بکار گرفته می شود. معلم و فراگیرنده به تعامل و ارتباط متقابل درباره‌ء موضوعی خاص می پردازند و از مجموع فعالیت‌های خود بازخورد می‌دهند.
دانش‌آموزان اغلب آموزش‌ها یا کارهای محوله را «بدون» پرسش درباره‌ی چرایی و چگونه انجام دادن آن انجام می دهندو کمتر درباره‌ی راهبردهای یادگیری خودوارزشیابی میزان اثربخشی کارکردهایشان می‌اندیشند. برخی دانش‌آموزان گاهی درباره‌ی آنچه انجام می‌دهند نظری ندارند و از تشریح راهبردهای خود برای حل یک مسئله عاجزند. به هرحال، شواهد بسیاری وجود دارد که، نشان می‌دهد کسانی ازتوانائی حل مسئلهء موءثر برخوردارند، افرادی هستند که دارای تفکر انتقادی و انعطاف‌پذیرند. آنان می‌توانند به صورت آگاهانه مهارت‌های ذهنی خود را برای حل مسئله به کار گیرند، که خود نشانه‌ی رشد بهینه‌ی مهارت‌های فراشناختی است. اینان می‌توانند به صورت موثر منابع هوشی و ذهنی خود را هدایت کنند.
هدف از پرورش رفتار هوشمندانه به مثابه یک بازده‌ی آموزشی مهم آن است که راهبردهای پرورش مهارت‌های فراشناختی در قالب روش‌های تدریس مورد توجه قرار گیرد. همچنین، لازم است، در معلمان و دیگر دست‌اندرکاران آموزش، نسبت به پرورش مهارت‌های فراشناختی نگرشی مثبت ایجاد شود. جالب این است که آموزش رسمی ومستقیم فراشناخت کمتر ازآموزش غیر مستقیم آن سودمند است. برای مثال، زمانی که مهارت حل مسئله به صورت مستقیم به فراگیرندگان ارائه می‌شود نسبت به زمانی که فراگیرندگان با حمایت معلم، خود به آن دست می‌یابند، کارآیی کمتری دارد.
به هرحال، برای پرورش مهارت‌های فراشناخت می‌توان از راهبردهای بسیاری بهره گرفت. پاریس و جاکوبسن برآنند که می‌توان راهبردهای فراشناختی را به دانش‌آموزان یاد داد و معلمان هم می‌توانند برمبنای راهبردهای فراشناختی تدریس کنند. مجموعه‌ی راهبردهایی که در اینجا ارائه می‌شوند، راهبردهایی هستند که در کلاس‌های درس مورد استفاده قرار می‌گیرندو معلمان بسیاری سودمندی و کارآیی این راهبردها را در آموزش درس‌های گوناگون باز گفته‌اند. معلمان از طریق عمل به راهبردهای پیشنهادی زیر به صورت غیررسمی میتوانند توانایی فراشناختی را در دانش‌آموزان پرورش دهند.این راهبردها در بیشتر درس‌ها کاربرد دارد.
راهبردهای براون برای کمک به فراشناخت
براون از دانشگاه کالیفرنیا- برکلی، پیشگام تحقیق درباره‌ی فراشناخت است و مطالب‌ زیادی را درباره‌ی کاربرد این تحقیقات در آموزش نوشته است. آنچه در پی می‌آید دستور کارهایی است که از تحقیقات براون اقتباس شده و می تواند به معلمان در تکامل فراشناخت دانش‌آموزان کمک کند.
1- به دانش‌آموزان باید کمک کرد تا درک کنند که فعالیت‌های مختلف یادگیری انتظارات متفاوتی را به وجود می‌آورد. دانش‌آموزان ابتدایی، که واژه‌های جدیدی را فرا می‌گیرند باید بدانند که خواندن فهرستی از واژه‌ها و یا حتی حفظ آنها بهترین روش یادگیری یا به کارگیری واژه‌های جدید نیست. روش موثر یادگیری تعریف لغت و به کارگیری آن در جاهای گوناگون است (مثلاً در مکالمه‌ها، مباحثه‌ها، تکلیف‌های نوشتی، گفت و گو با پدر و مادر). همچنین دانش‌آموزان دبیرستانی که قرار است امتحان ساده‌ای را بگذرانند باید بیاموزند که روش مطالعه برای یک امتحان ساده با مطالعه برای آزمونی که دو پاسخ درست/نادرست دارد، متفاوت است، روش امتحانی تشریحی به توانایی مرتبط ساختن مفهوم‌ها با یکدیگر، ذکر مثالهایی خارج از متن و ارزیابی بحث‌ها نیاز دارد. این روش با آزمون‌های چند جوابی و آزمون‌های درست/نادرست کاملاً متفاوت است. به طور کلی، براساس تحقیقات مربوط به فراشناخت، معلمان نباید فقط محتوای درسی را به دانش‌آموزان خود بیاموزند. بلکه باید روش ارزیابی و شیوه‌ی آماده شدن برای یادگیری را نیز آموزش دهند.
2- به دانش‌آموزان باید آموخت که در تنظیم مواد خواندنی از نشانه‌های بسیاری استفاده می‌شود. عنوان، مقدمه، خلاصه، نشانه‌ها (مانند «نمره‌ی یک…» «مهمترین آنها عبارت است از…») و مانند اینها آگاهی‌های

پاسخی بگذارید