دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیر بازاریابی رابطه¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بدین نکته پی برده های فردا برای کسب موفقّیت باید آن طوری که مشتری می خواهد به او خدمت نمایند.پس اگر قرار باشد مشتری در محور تفّکر سازمان ها قرار بگیرد آنها باید به این نکته مهم واقف گردند که بازار به وسیله مشتری تعریف می گردد و بنابراین آنان باید بر اساس خواست و سلیقه مشتری از خود واکنش نشان دهند(الداری ،1385 ، 78).

2-2-7 منحنی طول عمر ارتباط خریدار و فروشنده

دوره عمر مشتری طیف گسترده ای از رفتارهای مشتری را بیان می کند و آن را می توان به صورت زیر تعریف کرد: مدیریت دوره عمر مشتری عبارت می باشد از ” تعهّد به انجام رساندن ، ارضاء کردن ، و پشتیبانی از مشتری” (جوانشیر ، 1387،213).تئوری منحنی طول عمر ارتباط توسط دایر اسچر[1] در سال 1987 مطرح گردید.این مدل چگونگی ایجاد و توسعه یک ارتباط را از مرحله آگاهی تا زوال نشان می دهد.(palmer , 2000 , 121).

1- مرحله آگاهی:[2] این مرحله در هر زمان و مکان ممکن می باشد برای یکی از طرفین اتفّاق بیفتد.در این مرحله یکی از طرفین موجب جلب توجّه طرف دیگر به خود می گردد و همراه طرف مقابل و داشتن انگیزه های مناسب وارد مرحله بعد می شوند.

2- مرحله اکتشاف:[3]در این مرحله هر یک از طرفین می کوشند تا با چانه زنی با طرف مقابل از خصوصیات شخصیتی، قدرت، هنجارها و انتظارات وی آگاه گردد.چنانچه نتایج حاصله رضایت بخش باشد ، ارتباط وارد مرحله بعد می گردد.

3- مرحله گسترش:[4]در این مرحله نتایج رضایت بخش از ارتباط ، باعث گسترش ارتباط و طولانی تر شدن آن می گردد.در غیر این صورت ارتباط وارد مرحله زوال می گردد.

[1]dawyer schurr

[2]awareness

[3]exploration

[4]expansion

 

 

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر افزایش وفاداری مشتریان

Author: new1 new1