دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 همین واژه ها را در مورد شرکت ها نیز می توان بکار برد. بدین ترتیب  خطای کل با شرط   برای تمام  ها و  ها می باشد که آن را می توان به عنوان جمله خطای ترکیبی  تعریف نمود. بدین ترتیب ارتباط (3-6) را می توان بشکل زیر اختصار نمود:

 

(3-7)
3-16-1- روش حداقل مربعات معمولی(OLS)[1]

این روش به کارل فردریک گوس[2] ریاضیدان نامی آلمان، نسبت داده می گردد. روش مذبور مجموع مربعات جملات پسماند را کمینه می نماید. روش OLS تخمین زننده هایی را ارائه می کند که خطی، بدون تورش و در بین تمام تخمین زننده های خطی و بدون تورش، دارای حداقل واریانس باشد.

 

3-16-2- روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)[3]

یکی از مهمترین مفروضات مدل کلاسیک رگرسیون خطی (CLR)[4] این می باشد که واریانس هر غیر از جمله خطا ، به شرط مقدار معینی از متغیرهای توضیحی، مقدار ثابتی مساوی با  می باشد. فرضی که در اصطلاح، همسانی واریانس[5] نامیده می گردد:

(3-9)

با قبول فرض فوق، تخمین زننده  از طریق OLS معمولی بهترین تخمین زن خطی بدون تورش (BLUE) محسوب خواهد گردید. اما چنانچه فرض ناهمسانی واریانس، جایگزین فرض همسانی گردد، دیگر تخمین زن مزبور بهترین (دارای حداقل واریانس یا کارایی) نخواهد بود.

 

3-16-3- روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

  روش GMM [6] تخمین زننده قدرتمندی می باشد که بر خلاف روش حداکثر راستنمایی، نیاز به اطلاعات دقیق توزیع جملات اخلال ندارد. روش مزبور که در داده های تلفیقی پویا بکار گرفته می گردد، مبتنی بر این فرض می باشد که جملات اخلال در معاملات با مجموعه متغیرهای ابزاری غیر همبسته می باشد. مدل های اثرات ثابت یا تصادفی به لحاظ آنکه ممکن می باشد جمله خطا با متغیرهای تاخیری، همبستگی داشته[1] . Ordinary Least Squares

[2] . Gauss

[3] . Generalized  Least Squares

[4] . Classical Linear Regression

[5] . Homoscediasticity

[6] . Generalized Method of Moments

 

 

 

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

Author: new1 new1