دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی : دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  

مقدمه:

در دنیای امروزی خصوصاً در جوامع توسعه یافته به علل مختلف دایره تحقق  مسئولیت های گوناگون گسترش روز افزونی یافته و علم حقوق به عنوان متولی حفظ آرامش و مدیریت روابط افراد کوشش در تبیین چهارچوب این مسئولیت ها نموده می باشد. آن چه روشن می باشد این که به علل مختلف ازجمله نیازمندی جامعه کنونی و پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی و پیچیدگی روابط اجتماعی ناگزیر با حوادث وخساراتی روبرو هستیم که علم حقوق همواره در صدد مدیریت و نظام بخشیدن به آن بوده می باشد. بابررسی سابقه مسئولیت ها این نتیجه حاصل می گردد که اصولاً نظام های حقوقی علاقه زیادی به نظم بخشیدن به روابط بشر ها در غالب قراردادها و مسئولیت قراردادی دارند. مشخصاً مطالعه موضوع در فقه این موضوع را اثبات می کند که تا چه حد مباحث گسترده در باب عقود معین مطرح رسیدگی گردیده می باشد. اما به علت های فوق امروزه غالب امور حقوقی مربوط به افراد در چهارچوب قراردادها و توافقات شکل نمی گیرد بلکه حوزه مسئولیت های خارج از قرارداد و قهری به موازات این پیشرفت ها درحال گسترش روز افزون می باشد که ضرورت مداقه در این مسئولیت سبب شده محققین رو به این سو آورده و در تبیین این مسئولیت بکوشند در نظر داشتن دادگاه صلاحیت دار در دعاوی موجد مسئولیت مدنی ازجمله مسائل مهم در احقاق حق هر متضرری می باشد. زیرا که از نقطه نظر مباحث نظری هرچند اهمیت تشخیص مسئول و مسبب ورود زیان در هر مسئله مربوط به مسئولیت قهری درجای خود برکسی پوشیده نیست.اما ضرورت و اهمیت در نظر داشتن محکمه صالح که متضرر جهت تظلم خواهی به آن مراجعه نماید مسکونی وی که جنب خیابان واقع شده می باشد. خساراتی وارد می گردد مسلماً قراردادی مابین طرفین درخصوص مطالبه و 

 

 

 

دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی

دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی : دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی

Author: new1 new1