دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 نئورئالیست ها معتقدند که در نظام آنارشیک بین الملل امکان همکاری بسیار محدود می باشد. با وجود این که دولت ها ممکن می باشد از همکاری و همگرایی سود اقتصادی ببرند، اما عواید اقتصادی تحت الشعاع منافع سیاسی قرار می گیرد. دولت ها همواره از چگونگی توزیع عواید ناشی از همکاری نگرانند و از آن می ترسند که دیگران بیشتر از آن ها از همکاری سود ببرند.بنابراین به رغم آن که ممکن می باشد سود یا دستاورد مطلق (absolute gain) ناشی از همکاری زیاد باشد، اما برای آن ها آن چه اهمیت بیشتری دارد دستاورد نسبی (relative gain) می باشد که اگر به زیان آن ها باشد، مانع از همکاری یا تداوم آن خواهد گردید. پس این آنارشی می باشد که در میزان همکاری و حوزه های آن محدودیت ایجاد می کند. (29/1/1390  http://www.parsine.com )

از نظر نئورئالیست‌ها دولت ها به جای این که به همکاری (خصوصاً همکاری های امنیتی) به عنوان عاملی جهت تامین منافع دو طرف بنگرند، همیشه در حال مقایسه این مساله هستند که کشورشان در مقایسه با کشوری که با آن همکاری می کنند، چقدر بیشتر به دست می آورند. فلذا زیرا دولت ها همیشه کوشش می کنند منافع و دستاوردهای خود را در محیط بین المللی که سرشار از رقابت، بی اعتمادی و بی ثباتی می باشد به حداکثر سازه‌انگاران بر این اعتقادند که معادله قدرت و امنیت در شرایط موجود تغییر یافته می باشد. در این ارتباط، قدرت با شاخص‌های متفاوتى از دوران گذشته همراه مى‌باشد.

رویکرد سازه‌انگاران نشان مى‌دهد هنجارها به عنوان انتظارات جمعی، اقدام به تعیین اعتبار و به رسمیت شناختن هویت بازیگران نموده و بدین ترتیب آنها را به وجود می‌آورند. از نظر آنها انتظارات بین‌المللى بر منافع، سیاست‌های داخلی و هویت بازیگران تاثیر بسیاری دارد، اما انتخاب‌های بازیگران ملی بر روی ساختارهای بین‌المللی نیز تاثیر می‌گذارد.در نتیجه کوشش برای پل زدن بین نظام‌های داخلی و بین‌المللی یکى از رویکردهای عمده سازه‌انگاران می باشد و این مسئله باعث شده تا آنان امنیت داخلی و خارجی بازیگران را با یکدیگر مرتبط بدانند. پیوند شاخص‌های مربوط به امنیت داخلى و بین‌المللی، بیانگر آن می باشد که کشورها در روند تامین اهداف استراتژیک خود نیازمند بهره‌گیری از الگوها و شاخص‌های نرم‌افزاری می‌باشند. در این ارتباط، ماهیت تهدیدات نیز دگرگون شده می باشد. بر اساس اشکال جدید تهدید، استراتژی کشورها برای مقابله با تهدیدات طراحی شده می باشد. (29/1/1390  http://www.parsine.com )

بر این اساس سازه انگاران سرچشمه امنیت و ناامنی را در نحوه تفکر بازیگران نسبت به پدیده ها و موضوعات، خصوصاً منافع و تهدیدات می دانند.از منظر سازه انگاری امنیت بیش از قدرت بر میزان درک و فهم مشترک بازیگران از یکدیگر استوار می باشد. سازه انگاران به تاثیر هنجارها در رفتارهای بین الملل اهمیت

 

 

 

مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

Author: new1 new1