طرح یا برنامه بازاریابی (Marketing Plan) چیست؟

طرح یا برنامه بازاریابی (Marketing Plan) یه برنامه کامل (کمپین) تبلیغاتیه که به چگونگی اجرای شرکت کمک می کنه.

تو یه سازمان یا واحد کار و کاسبی و یا سطح محصول (مانند: خط تولید محصول)، برنامه بازاریابی به تغییر معنی یه محصول یا خدمت، شناخت بهتر نیازای جامعه مشتریان هدف، رسیدن به انتظارات فروش شرکت، سهم بازار و … کمک می کنه.
یه طرح بازاریابی به دقت عنوان می کنه که شرکت جهت عرضه اجناس و پشتیبانی از اجناس قدیمی، چه کارایی انجام میده، این برنامه طوری تعیین کننده راه و جزئیات اجرایی، سازمانه.

برنامه بازاریابی، زمان بندی فروش و فعالیتای تبلیغی، سیاست قیمت گذاری و تلاشای مربوط به پخش کالا (Place) رو نشون میده. چگونگی کنترل پروسها و هم اینکه اندازه گیری یافته های، یه تیکه از برنامه س. با برنامه های بازاریابی به طور پنهونی رفتار می شه، تا هیچ رقیبی از جزئیات اونا استفاده نکنه!

قیمت

هر برنامه بازاریابی شامل سه بخش اصلیه:

اهداف  بازاریابی (Marketing Goals): پس از موشکافی وضعیت الان سازمان، رقبا و شرایط بازار میشه نسبت به تعیین اهداف بازاریابی دست به کار شد. هدف اصلی برنامه های بازاریابی، ایجاد تعادل و تناسب بین اجناس سازمان و بازارهای هدف اونه.

موشکافی

روش هدف دار بازاریابی (Marketing Strategy): یعنی روش رسیدن به اهداف بازاریابی. روش هدف دار روش انتخاب شده واسه رسیدن به هدفی مشخص و وسیله رسیدن به این هدف رو در چارچوب وقتی تشریح می کنه. البته این روشها شامل جزئیات کار که به شکل روزانه پیگیری می شه، نیست. کلا روشای هدف دار بازاریابی به آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، گسترش و پخش) مربوط می شن.

تاکتیکای بازاریابی (Marketing tactics): شامل پروسهای تبدیل روش هدف دار به برنامه های کاریه، هر برنامه کاری شامل جایگاه فعلی شرکت، اهداف و فعالیتهای شرکت، مسئولیتها، زمان شروع و پایان کار و هزینه ها می شه.

کلا یه برنامه بازاریابی هر اون چه واسه جا انداختن محصول جدید و پشتیبانی از اجناس قدیمی­تر لازمه رو به دقت تعیین و میگفت. برنامه بازاریابی، زمان بندی فروش و فعالیتای تبلیغی و تشویقی، سیاستای قیمت گذاری و پروسهای پخش محصول رو در بازارهای هدف نشون میده. چگونگی کنترل و آزمایش کارکرد یافته های برنامه هم یه تیکه از برنامه بازاریابیه.

آمیخته بازاریابی یا ۴Ps یا بعضی وقتا ۸Ps یه سری از وسایل بازاریابیه که سازمان واسه رسیدن به اهداف بازاریابی خود از اونا استفاده می کنه.

یه برنامه بازارایابی، براساس بازار هدف و عناصر آمیخته بازاریابی (Marketing Mix) ، شامل ارکان: محصول یا خدمت  یا Product، قیمت گذاری یا Price، مکان یا توزیعPlace ، و فعالیتای پیشبردی (Promotion) و یا اصطلاحا ۴P تدوین می شه، منظور از  آمیخته بازاریابی یا ترکیب اینه که بین این اجزا باید یه نگاه سیستمی و هماهنگ برقرار شه تا بتونه بر مشتری تاثیر گذارد. طراحی و پیشرفت آمیخته بازاریابی (Marketing Mix) که به اون «چهار پی ۴P» یا «هشت پی ۸P» می گن و از وظایف اصلی مدیر بازاریابیه، که در مقالات آینده به این بحث به طور مفصل می پردازیم.

فرم استاندارد یه برنامه یا طرح بازاریابی از موارد زیر تشکیل می شه:

  • خلاصه اجرایی یا Executive Summary
  • فهرست عناوین
  • خلاصه ای از وضعیت عادی شرکت:  این بخش شامل تموم داده های مربوطه، تشکیل شده از موشکافی نقاط قوت و ضعف شرکت، فرصتا و تهدیدها هستش.
  • آزمایش متمرکز بر فرصتای بازار: این بخش، شامل یه بررسی از بخشای جور واجور بازار هدف، مشتریان و آزمایش نیازای اونا، و چالشای رقابتی ای که شرکتا و اجناس شون با انا مواجه می شن، است.
  • اهداف مالی و بازاریابی: معمولاً اهداف مالی به عنوان اصلاح (یا ارتقای) در آمدهای اضافی عنوان می شن و از اون انتظار میره که در آخر هر دوره برنامه ریزی به دریافت سود منجر شن. از مهم ترین اهداف بازاریابی یا Marketing Goals میشه به عنوان فروش یا پیشرفت سهم بازار (Market Share) یاد کرد.
  • برنامه ریزی

 • خلاصه ای از راه هدف دار بازاریابی شرکت: این خلاصه، بازار هدف و چگونگی جایگاه یابی، خط تولید محصول، پخش و قیمت گذاری رو نشون میده. هم اینکه این روش هدف دار، تموم اقدامات خاصی رو که منتهی به کسب اهداف گفته شده می شن، در نظر می گیره. این جور اقدامات، ممکنه تشکیل شده از تجدید سازمان در قسمت نیروی فروش استفاده مشتری از تخفیف، برنامه کامل تبلیغاتی ملی، برنامه های مربوط به بازاریابی از راه پست مستقیم و چیزای دیگه ای به جز اینا باشه.
 • بوجه بازاریابی ماه به ماه
 • پیش بینی فروش ماه به ماه و درآمدها
 • برنامه واسه نظارت و آزمایش پیشترفت برنامه های عملیاتی و پایان دوره برنامه ریزی

Author: مدیر سایت