مقاله رایگان درباره پیروی از قاعده

:APPLI

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

Session Holder :M183
Session :2301
Sequence :000001
Delivery Status :Network Ack
—————————————–Instance Type and Transmission——
Notification (Transmission) of Original Sent to SWIFT(ACK)
Network Delivery Status : Network ACK
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1085 110518MELIIRTHA1831519018402
—————————————–Message Header————————
Swift Input :FIN 700 Issue of a Documentary
Credit
Sender : MELLIRTH183
BANK MELLI IRAN
(PARK AVE. BR.)
TEHRAN IR
Receiver : MELLIAEADXX
BANK MELLI IRAN
DUBAI AE
MUR : IR/AE
—————————————Message Text—————————–

27 : Sequence of Total
1/1
40A : Form of Documentary Credit
IRREVOCABLE
20 : Documentary Credit Number
IR183/90710013
31C : Date of Issue
110518
40E : Applicable Rules
UCP LATEST VERSION
31D : Date and Place of Expiray
110818 UAE
50 :Applicant
VALA CHEMIE TEHRAN CO.
NO.21,1ST FL. ,6TH VOZARA AVE.
TEHRAN, I.R. OF IRAN.
THE : +98-21-88725999
59 : Beneficiary – Name & Address
INTERMARK INTERNATIONAL F.Z.E
P.O.BOX 16111 RAS AL KHAIMAH
U.A.E.
TEX : +9143663423
32B : Currency Code, Amount
Currency : AED (UAE DIRHAM)
Amount : #257,250.#
39B : Maximum Credit Amount
NOT EXCEEDING
41A : Available With …By… – FI BIC
MELIAEADXXX
BY NEGOTIATION
43P : Partial Shipments
NOT ALLOWED
43T : Transhipment
ALLOWED
44E : Port of Loading/Airport of Dep.
JEBEL ALI PORT
44F :Port of Discharge/Airport of Dest BANDAR ABBAS PERSIAN GULF BY
CONTAINER IN VESSEL
44C : Latest Date of Shipment
110818
45A :Descriptn of Goods &/ or Services
10 MT PERGUT S 20 (TECHNICAL?INDUSTRIAL GRADE)
UNIT FB PRICE : AED 24,725.00
UNIT FREIGHT CHARGE: AED 1000/MT
PACKING :20 BAG KG
AS PER P/I NO 101/08 dd. 2011-05-04.
SHIPMENT ON CFR BASIS COMPRISING:
TOTAL AMOUNT : AED 247,250.00
TOTAL FREIGHT CHGS: AED 10,000.00
TOTAL FOB VALUE: AED 257,250,00
46A :DocumentaryRequired
A)FULL SET CLEAN ON BOARD OCEAN B/L MARKED FREPAID
ISSUED OR ENDORSED TO OUR ORDER IN 3 ORIGINAL (S) AND 2
NON NEGOTIABLE COPIES.
THE B/L SHOULD BE DATED NOT LATER THAN LATEST DATE OF
SHIPMENT PRIOR TO THE DATE OF THIS SWIFT MSG AND SHOULD
INDICATE ACCOUNTEES NAME AND ADDRESS AS NOTIFY PARTY
AS WELL AS THE NAME OF BANK MELLI PARK AVE.BR. AND OUR LC
NO.
B) BENEFICIARY SIGNED COMMERCIAL INVOICES MADE OUT IN THE
NAME OF BUYER IN 3 ORIGINALS 2 OF WHICH SHOULD BE CERTIFIED BY
LOCAL CHAMBER OF COMMERCE, PULS 1 EXTRA COPY.
INVOICES MUST INCLUDE BNF ‘S STATEMENT THAT:
1-WE HEREBY SWEAR AND CERTIFY THAT THE PRICES INCLUDEED
IN THIS
COMMERCIAL INV. IS TRUE TO CURRENT INNT ‘L EXPORT
MARKET
PRICE OF THE MERCHANDISE DESCRIBED THEREIN AND ARE
NEITHER
LESS NOT MORE THAN THE REAL VALVUE.
2-GOODS HAVE BEEN SHIPPED IN STRICT COMPLIANCE WITH
CONDITIONS
STIPULATED IN P/I NO:101/08 DD.2011-05-04 AND SUBSEQUENT
AMENDMENT (IF ANY).
C) CERTIFICATE OF ORIGIN ISSUED BY A LOCAL CHAMBER OF COMMERCE
OR ANY OFFICIAL TRADE ORGANIZATION CONFIRMING THAT GOODS
ORIGINATED IN GERMANY IN 1 COPY.
D) PACKING LIST IN 2 COPIES BEARING THE BNF ‘S CONFIRMATION
THAT PACKING LIST SUITS THE AGREED MODE OF TRANSPORT.
E) A CERTIFICATE ISSUED ON BENF. COMPANY LETTERHEAD BEARING A
DULY AUTHOREZED SIGNATURE. CERTIFYING THAT SHIPPED ITEMS
UNDER THE L/C NO.IR183/90710013 ARE NOT GOODS , MATERIALS.
A)ALL THE REQUIRED DOCS TO BE ISSUED SEPARATELY AND
FORWARDED
TO US IN ORIGINALS AS WELL AS DUPLICATES IN TWO SEPARATE
SETS BY REGISTERED AIR MAILS OR COURIER SERVICES. OUR ADRS
IS BANK MELLI IRAN,PARK AVE.BR. VOZARA AVE. 10TH ST.
B)GOODS INSURED HERE BY ALBORZ INSURANCE CO. FAX NO:
+2188908088 POLICY NO.90/4632/366 WHICH SHOULD BE
INDICATED ON THE TRANSPORT DOC.
C) ALL DOCS SHOULD BEAR THE NAME OF BANK MELLI PARK AVE. BR.
AND OUR L/C NO.
D) THIRD PARTY B/L NOT ACCEPTABLE.
E) THE ISSUANCE DATE OF ALL DOCS SHOULD BE WITHIN VALIDITY
OF THIS L/C.
F) TOLERANCE RATIO FORESEEN IN ARTICLE 30B UCP 600 NOT
PERMITTED.
G) IRANIAN CUSTOMS TARIFF NO.40024900 TO BE INDICATED ON ALL
DOCS.
H) PROCESSING OF DOCS WHICH DO NOT COMPLY WITH THE TERMS
AND CONDITIONS OF THE L/C ARE SUBJECTS TO A SPECIAL
DISCREPANCY
FEE AS FOLLOW: WE WILL BE DEDUCT6ED USD 50,00
(EQUIVALENCE FOR OTHERS CURRENCIES) FOR EACH
DISCREPANCIES.
DRAWING BY US.
I) GOODS SHOULD BE SHIPPED IN CONTAINERS(S).
J) PORT OF DESTINATION AND PORT OF DISCHARGE BOTH TO BE
BANDAR ABBAS, PERSIAN GULF WICH MUST APPERAR IN SHIPPING
DOCS.
71B : CHARGE
ALL BANKING CHGS OUTSIDE OF THE I.R
OF IRAN INCLUDING RIMB CHGS(IF ANY)
ARE ON THE BNF ‘S ACC.
49 :Confirmation Instructions
78 : Instr to payg/Accptg/Negotg Bank
NEGOTIATION OF DOCS RESRICTED AT YR COUNTER.
KINDLY ACKNOWLEDGE RCPT OF THIS MSG BY SWIFT AND ALSO
ADVISE
US OF THE UNUTILIZED BALANCE AT EXPIRY.
YR NEGOTIATION DATE SHOULD BE INDICATED TO US BY SWIFT MSG.
YR COMPLIANCE CONFIRMATION SHOULD BE INDICATED ON YR
SCHEDULE.
THIS L/C IS AVAILABLE BY NEGOTIOATION.
AFTER FINDING DOCS FULLY COMPLYING WITH L/C TERMS AND
CONDITIONS, FOR PAYMENT TO THE BENEFICIARY PLS DEBIT OUR H/C
ACC WITH YOURSELVES UNDER SWIFT ADVICE TO OUR H/O SECTION.
72 : Sender to Receiver Information
BEST REGARDS.

—————————————Message Trailer————————–
{CHK: 1DCA5B74F96D}
PKI Signature: MAC-Equivalent
* End of Message*
مبحث یازدهم- نقش اسناد در اعتبارات اسنادی
براساس نظریه رعایت دقیق مفاد اعتبار، بانک حق دارد اسنادی را که از طرف فروشنده ارائه می شود و متضمن تمامی مشخصات مذکور در اعتبار اسنادی نیست رد کند. اما بانک ملزم نیست ورای این امر کاری انجام بدهد و نباید هم انجام بدهد به ویژه بانک ملزم نیست خود را درگیر ارزش و اهمیت اسنادی کند که به بانک فقط دستور دریافت آنها داده شده است. حتی اگر ارزش حقوقی این اسناد قابل خدشه باشد، این اسناد که در فرمهای مقرر تهیه شده اند ممکن است دارای نوعی ارزش تجارتی برای خریداران بوده و همانطور که «قاضی دولینگ» گفته است:
«این برعهده بانک نیست که استدلال کند وزن، اندازه ، علائم، تعداد، کیفیت، محتویات و ارزش کالاها منطبق با متن اعتبار می باشد یا خیر.»
11-1-2- اختلاف و ابهام در اسناد
مولفین حقوق تجارت بین الملل در زمینه اختلاف و ابهام در اسناد و بروز مغایرت دو مورد را از یکدیگر تفکیک می کنند: ممکن است ابهام در دستوراتِ مربوط به یک اعتبار اسنادی که از سوی مشتری صادر می شود وجود داشته باشد و یا ممکن است اسناد ارائه شده به بانک دارای ابهام باشند. اگر دستورات مربوط به گشایش اعتبار مبهم باشد، بهترین رویه برای بانک تقاضای توضیح و ابهام زدائی است.
هرگاه بانک تصمیم به رد اسناد داشته باشد، بایستی موارد ابهام و اختلاف موجود در اسناد را در اعلامیهی رد، مشخص سازد. دلیل این امر این است که ذینفع اعتبار، فرصتی برای رفع نقص داشته باشد و هرگاه اسناد به وسیله بانک گشاینده اعتبار، رد شوند بانک مذکور مکلف است مراتب را فوراً با استفاده ازراه های مخابراتی و در صورت عدم امکان استفاده از اینراه ها با دیگر وسایل سریع ارتباطی، به بانک ابلاغ کننده اطلاع دهد و نیز لازم است اسناد را در اختیار بانک مزبور قرار دهد.
تصور بر این است که بانک گشاینده اعتبار و بانک ابلاغ کننده و بانک تائید کننده(در صورتی که اعتبار اسنادی از نوع غیرقابل برگشت و تائید شده باشد) دارای فرصتی متعارف برای بررسی اسنادی می باشد که متضمن موارد ابهام و اختلاف است.
11-2-2- یکپارچگی اسناد متعدد
دستورات مربوط به یک اعتبار اسنادی، معمولاً این است که بانک مبلغ اعتبار را براساس ارائه اسناد و مدارک بصورت یکجا پرداخت نماید.
در صورتی که دستورات صادره به بانک خلاف آن را تصریح نکرده باشد، کافی است کلیه اسناد حمل با یکدیگر و بصورت مجموعی، متضمن کلیه جزئیاتی باشد که به بانک به عنوان وکیل اعلام می شود و ضرورتی ندارد که هر سند بصورت جداگانه در این مجموعه یا واحد کل، مشتمل بر همه جزئیات باشد. فی المثل کالاها بایستی در فاکتور یا صورتحساب تجاری، کاملاً و براساس دستورات صادره توصیف شده باشند. ولی توصیف کلی آنها در سایر اسناد، کفایت خواهد نمود. این قاعده در بند ج ماده 18 از مقررات متحدالشکل به چشم می خورد.
بند ج ماده 18 می گوید:
«مشخصات کالا در سیاهه های تجارتی باید با مشخصات تعیین شده در اعتبار مطابقت داشته باشد. در سایر اسناد ممکن است کالا بدون اینکه با مشخصات تعیین شده در اعتبار مغایر باشد، بطور کلی توصیف گردد.»
در حقوق انگلیس، رای صادره در دعوی میدلند بانک بطرفیت سیمور به پیروی از قاعده مندرج در ماده فوق الذکر صادر شده است. در این دعوی یک تاجر انگلیسی مقداری پر اردک از فروشندگان هنگ کنگی براساس سی اند اف هامبورگ خریداری می کند. دستورات صادره به بانک این معنی را افاده می نمود که اسناد حمل می بایستی بیانگر «حمل کالاها از هنک کنگ به هامبورگ» باشد و تحت عنوان «وصف، کمیت، قیمت» چنین گفته شده بود: «پر اردک هنک کنگی با 86% تمیزی، 12 عدل، هر عدل به وزن تقریبی 19پوند.»
در بارنامه از کالاهای موصوف بصورت صرفاً 12 عدل پر اردک هنگ کنگی توصیف بعمل آمده بود ولی کلیه اسناد دیگر مثل صورتحسابهای تجارتی وقتی با هم ملاحظه می شدند، متضمن یک توصیف کاملی از کالاها بودند. فروشنده اقدام به حمل کالاهای بی ارزشی نمود و خریدار متعاقباً چنین ادعا نمود که بانک حق نداشته بر مبنای اعتبار اسنادی او را بدهکار نماید. زیرا بارنامه مشتمل بر توصیف کاملی از کالاها نبوده است.

قاضی «دولینگ» این ادعای خریدار را رد نمود و چنین نظر داد که بانک مفاد وکالتنامه را کاملاً رعایت کرده است.
11-3-2- همبستگی اسناد
بشرحی که گذشت در حالیکه نوعی اغماض در توصیف کالاهای مندرج در اسناد به غیر از فاکتور (صورتحساب تجاری) مجاز شناخته شده

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *