منابع پایان نامه ارشد با موضوع تقسیم بندی

دانلود پایان نامه

دیگر که از آمارهای هواشناسی استخراج میگردند می توان به مناطق مختلف تقسیم بندی نمود.
این تقسیم بندی برای فصل تابستان و زمستان بطور جداگانه قابل انجام است به طوری که از تقسیم بندی تابستانی برای محاسبات سیستم های سرمایشی ساختمان و از تقسیم بندی زمستانی برای محاسبات سیستم های گرمایشی ساختمان استفاده میشود.
تقسیم بندی

پاسخی بگذارید