منابع پایان نامه ارشد با موضوع تقسیم بندی

دانلود پایان نامه

تقسیم بندی می شوند
کویلی
لوله ای
صفحه ای
کندانسور
کندانسورها یا دستگاهای تقطیر کننده ماده مبرد ، بعد از کمپرسور قرار گرفته و گاز مبرد پس از ورود به این دستگاه تبادل حرارت کرده و تقطیر می گردد . کندانسورها به سه دسته تقسیم بندی می شوند :
کندانسور آبی
کندانسورهوایی
کندانسور تبخیری

در چیلرهای جذبی از انرژی

پاسخی بگذارید