منابع پایان نامه ارشد با موضوع سوراخ، موثرند.، انژکتور،، انژکتور

دانلود پایان نامه

عبارت‌اند از:
اندازه سوراخ مماسی ورودی
اندازه سوراخ تخلیه
شعاع چرخش
تعداد سوراخ‌های ورودی
ضریب تخلیه
زاویه پاشش
که در ادامه نوع تأثیرگذاری آنها با توجه به روش طراحی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
اما در کنار پارامترهای ساختاری انژکتور، شرایط کاری آن نیز موثرند. به‌عنوان مثال اختلاف فشار دو سمت انژکتور که بنا بر محل

پاسخی بگذارید