منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرایط آب و هوایی، تابش خورشیدی، انرژی مصرفی، مصرف انرژی

دانلود پایان نامه

هواشناسی می باشد که با توجه به شرایط آب و هوایی در ایران به آن می پردازیم
شرایط اقلیمی
مقدار انرژی مصرفی در یک ساختمان مستقیما متاثر از شرایط آب و هوایی ، شکل و کاربرد ساختمان میباشد. در میان این پارامتر ها آب و هوای هر منطقه مهمترین عامل تاثیرگذار بر مصرف انرژی سرمایشی ساختمان است . بدون دانستن دما،رطوبت، تابش خورشیدی، سرعت

پاسخی بگذارید