منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرایط آب و هوایی، مصرف انرژی

انتخاب نمود همچنین بایستی دمای شرایط بیرون را از جداول سازمان هواشناسی انتخاب نمود در شکل (۲-۸) نقشه تقسیمات اقلیمی ایران نشان داده شده است.
شکل(۲-۸) نقشه تقسیمات اقلیمی ایران از نظر شرایط آب و هوایی
۲-۶-۲ بارهای برودتی
محاسبات بارهای سرمایشی۱۲ اولین مرحله در انتخاب تجهیزات سرمایشی ومحاسبه مصرف انرژی ساختمان میباشد. برای

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *