منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرایط آب و هوایی، مصرف انرژی

دانلود پایان نامه

روی کاتالوگ های شرکت های مختلف چیلر مورد نظر را انتخاب نمود .
اما نکته اساسی در انتخاب نوع چیلر مقایسه دقیق مصرف انرژی و انتخاب نوع چیلر بر اساس شرایط آب و هوایی منطقه ای و همچنین بررسی اقتصادی استفاده از انواع چیلر ها خواهد بود که در فصل بعدی بدان پرداخته خواهد شد.
همانطوری که در صفحه قبل توضیح داده شد انواع چیلر ها

پاسخی بگذارید