منابع پایان نامه ارشد با موضوع لزج، ]۱۱[، ۳-۳، لزجت،

،K=0 می‌شود و برایK→∞ ، α نیز به سمت ۱۸۰ می‌رود. شرایط K=0 مربوط به جریان با گردابه آزاد می‌باشد که در این صورت جریان انژکتور مانند جریان مربوط به یکjet atomizers است.
شکل ۳-۳ شمایی برای محاسبه زاویه α ]۱۱[
تئوری مایع لزج
به دلیل لزجت، نیروی اصطکاک روی دیواره محفظه چرخش موجب کاهش ممنتوم زاویه‌ای می‌شود. در نتیجه

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *