منابع پایان نامه ارشد با موضوع پاشش، ، ۳-۲، هذلولی‌گون

شکل ۳-۲ نیز نشان داده شده است.
شکل ۳-۲ وابستگی ضریب تخلیه μ ، بازده پر شدن سوراخ ԑ و زاویه پاشش α به ضریب هندسی K ]10[
زاویه پاشش از نسبت سرعت محیطی به محوری حساب می‌شود. قطرات یک سطح هذلولی‌گون ایجاد می‌کنند که مجانب آن سطحی مخروطی است. زاویه α به شکل ساده زیر محاسبه می‌شود(شکل ۳-۳)
tg α/۲=v/u

Author: y8oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *