منابع پایان نامه ارشد با موضوع چیلر، Tonage=GTH/12000، (۲-۱)، ۱۲۰۰۰/[Btu/hr]=

دانلود پایان نامه

رابطه زیر بدست می آید
Tonage=GTH/12000 (2-1)
۱۲۰۰۰/[Btu/hr]= تناژ چیلر=ظرفیت چیلر

دمای آب سرد خروجی از چیلر معمولا ۷ درجه سانیتگراد در نظر گرفته شود.
اختلاف دمای آب سرد خروجی و آب ورودی به چیلر ۵ درجه سانتیگراد در نظر گرفته شود.
محاسبه مقدار دبی آب مورد نظر که بایستی سرد شود.
با معلوم بودن مشخصات فوق می توان از

پاسخی بگذارید