منابع پایان نامه ارشد با موضوع Q=، ۱/√(K^2⁄((۱-ԑ))+۱/ԑ^۲، πr_o^2، (۳-۱۹)

(۳-۱۸)
با مقایسه این معادله با معادله ۳-۱۶ و در نظر گرفتن معادله ۳-۳ و همچنین با توجه به ثابت هندسی K برای محاسبه Q :
Q= 1/√(K^2⁄((۱-ԑ))+۱/ԑ^۲ ) πr_o^2 √((۲P_t)/ρ)=μA_o √(۲ΔP/ρ) (۳-۱۹)
و جریان جرمی نیز خواهد

Author: y8oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *