منبع تحقیق با موضوع جدایه‌های، میان،، می‌شدند،، اووری

ناحیه دیگر مولکولی، دیده می‌شود. پس در نواحی CI و CP، ۲ گروه توالی را تعریف کردند که در نتیجه ۲ نژاد ژنتیکی ظاهر شد. بنابراین مناطق مختلف ژنومی WMV رفتارهای تکاملی متفاوتی را بروز دادند. در این میان، جدایه‌های نوترکیب که پایین‌تر از ۷ درصد جمعیت را شامل می‌شدند، پدیدار شد. در واقع یکسری نقاط کراس اووری میان نواحی CI وCP با

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *