منبع تحقیق با موضوع روش ترکیبی

طول ۷۵۰ نانومتر دیده شد. اینکلوژنهای دوکی شکل نیز در سلولهای اپیدرمی آلوده در زیر میکروسکوپ نوری مشاهده شدند. جدایه مذکور در روش ترکیبی دریک-دکریشن۳۸ ایمنی سنجی الکترون میکروسکوپی، عکس العمل قوی به آنتی سرم ZYMV نشان داد اما واکنش این جدایه به آنتی سرم نژاد فلوریدای WMV، کم بود.
دسبیز و همکاران (۲۰۰۸)؛ ظهور گونهای جدید از

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *