منبع تحقیق با موضوع EM، ایزوله، CL، مشاهد

نشان داد که در جنوب شرقی فرانسه فقط ایزوله EM هست، در حالیکه ایزوله CL در سرار کشور گسترده بود. علاوه بر این ۴ زیر گروه از ایزوله EM در جنوب شرقی فرانسه مشاهد شد. نوترکیبی بین گروههای CL و EM، که احتمالا به طور طبیعی بوجود آمده در این بررسی مشاهد شد. در آخر نتایج آنها نشان داد که ایزولههای EM در طول فواصل بلندگسترش نیافته است،

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *