منبع پایان نامه درباره وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه

صغیر: در قانون ایران و بسیاری ممالک دیگر (مثل عراق و رومانی)، هرگاه پدری تغییر دهد و به تابعیت دهد و به تابعیت ایران درآید و دارای فرزند صغیری باشد، این فرزند نیز به تبع پدر تغییر تابعیت میدهد و به تابعیت جدید پدر درمیآید. ماده 984 قانون مدنی ایران می گوید: «اولاد صغیر کسی که طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نماید تبعهی دولت ایران شناخته میشود» زیرا طفل صغیر چون هنوز به رد کامل عقلی نرسیده است، باید تحت مراقبت و تربیت والدین خود باشد لذا باید با سایر افراد خانواده دارای یک تابعیت باشد. (صفایی، 1374،ص216) اما اولادی به سن 18سال تمام رسیده است تحت تأثیر تغییر تابعیت پدر قرار نمی گیرد( ماده 985 ) زیرا چنین فرزندی به حد رشد عقلی رسیده است و لزومی ندارد دارای تابعیت بقیهی اعضای خانواده باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به همین جهت طفل صغیر (مورد مادهی 984 ق.م) پس از رسیدن به سن 18 سال تمام میتواند طرف یک سال اظهاریهی کتبی به وزارت خارجه داده و تابعیت مملکت پدر خود را کسب کند، منتها به ضمیمهی این اظهاریه باید تصدیق دولت سابق متبوع پدر، دایر بر این که او را تبعهی خود خواهد شناخت، باشد تا در اثر این تغییر تابعیت، بدون تابعیت نشود. در مقابل لازم است که اغلب کشورهایی که تغییر تابعیت طفل را، در اثر تحصیل تابعیت پدر را پذیرفته اند، عکس این مورد یعنی تغییر تابعیت طفل را، در اثر ترک تابعیت پدر را نپذیرفته اند. مثلاً در قانون ایران طفلی که پدرش ترک تابعیت ایران را بنماید از تابعیت ایران خارج نمی شود مگر این که تقاضای ترک تابعیت شامل تابعیت طفل باشد. (ارفع نیا، پیشین، 85)
2- تغییر تابعیت زوجهی شخصی که تحصیل تابعیت ایران نموده است: در اغلب کشورهایی که معتقد به اصل وحدت تابعیت میباشند، هر گاه مردی تحصیل تابعیت کشور دیگری را بنماید، زن وی نیز دارای تابعیت همان کشور می شود .مثلاً در قانون مدنی ایران، ماده د 984، تابعیت ایرانی شوهر را که در اثر تقاضای خود و احراز شرایط به دست آورده است، بر زن تحمیل مینماید. اما در عین حال به زن حق میدهد که ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، اظهاریهی کتبی به وزرات امور خارجه داده و تابعیت سابق شوهر را قبول کند.
بنابراین به موجب مادهی 984ق.م زن فقط میتواند به تابعیت سابق شوهر بازگشت نماید و اگر بخواهد به تابعیت اصلی خود، که غیر از تابعیت سابق شوهرش میباشد، باز گردد قانون در این مورد تکلیفی معین نکرده است. اما در عمل وزارت امور خارجه این امر را پذیرفته است. به طوری که در یک مورد، زنی فرانسوی الاصل، که شوهرش تبعهی یونان بوده، پس از مدتی شوهر تابعیت ایران راتحصیل میکند، زن از مهلت یک سال قانونی استفاده کرده و به تابعیت فرانسوی برمیگردد. در حالی که طبق این ماده فقط حق داشت به تابعیت یونان برگردد.
به موجب نظر ادارهی تابعیت وزارت امور خارجه، نکتهی مهم درمورد مادهی 984، شناسایی حق انتخاب تابعیت است و این که زن تابعیت چه دولتی را انتخاب می کند، یک نکته ثانوی است و از نظر دولت ایران اهمیت اساسی ندارد. (عامری، 1362، ص 140)
برعکس ایران، در حقوق فرانسه تابعیت فرانسه، به زن کسی که تحصیل تابعیت فرانسه را میکند تحمیل نمیشود. این مطلب موافق با ماده 10 قرارداد لاهه مربوط به تعارض قوانین تابعیت میباشد، که تحصیل تابعیت شوهر پس از ازدواج را موثر در تابعیت زن نمی داند ، مگر در صورتی که خود زن راضی به این تغییر تابعیت باشد.
اختلاف تابعیتی که در اثر اعمال ماده 984 ق.م ایران ممکن است بین زن و شوهر به وجود آید یکی از مواردی است باعث پیدایش اطفالی با تابعیت مضاعف گردد، زیرا هرگاه مردی به تابعیت ایران پذیرفته شود و زن او از فرصت یک ساله مندرج در قانون استفاده نموده، به تابعیت سابق خود یا شوهرش که بر فرض امریکایی بوده بازگشت نماید، فرزند آنها از نظر قانون ایران ، ایرانی و از نظر قانون امریکا، امریکایی خواهد بود. (عرفانی، 1385، ص220)
3- تغییر غیر ارادی تابعیت در اثر جدا شدن یک قسمت از اراضی کشور: پس از جنگ معمولاً در معاهدهی صلح، دولتهایی که در جنگ بوده ند مقرر میدارند که ساکنین قسمتهایی از خاک یک کشور که از آن جدا شده اند، به تابعیت دولتی درآیند که از این به بعد بر آنها حکومت خواهد داشت به عنوان مثال اتباع ایالت لوئیزیانا که تابعیت فرانسوی داشتند پس از الحاق این ایالت به ایالات متحده د امریکا در قرن نوزدهم، به تابعیت امریکا درآمدند.
گاهی ممکن است عهدنامه صلح در این موارد ظاهراً حق انتخابی نیز برای ساکنین این گونه اراضی قایل شود، بدین ترتیب که به ساکنین حق میدهد، در مدت محدودی یکی از دو تابعیت را انتخاب نمایند، ولی در صورتی که آنها تابعیت قبلی را انتخاب نمایند، باید اموال غیر منقول خود را فروخته و از آن خاک خارج شوند، بنابراین در این حالت نیز عملاً تابعیت حکومت جدید به آنها تحمیل می شود.( عامری، 1362 ،ص75)
4- تحصیل تابعیت از طریق ازدواج: ازدواج از طرق تغییر تابعیت است، معمولاً هر کشوری برای ازدواج اتباعش با بیگانگان مقرراتی دارد و در این مقررات جهات سیاسی و منافع ملی را منظور می دارد و غالباً بین موردی که زن تبعه اش، با مرد بیگانه ازدواج میکند و با مردی از اتباعش ازدواج می نماید در جهت وحدت زوجین تفاوت قائل میشوند(عقیقی و فدوی، 1385، ص49) بند 6 ماده 976 قانون مدنی در این رابطه مقرر میدارد هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایران محسوب می شود:
اولاً لازم نیست ازدواج در ایران صورت گیرد بلکه کافی است شوهر تابعیت ایران را داشته باشد و زن تابعیت کشور خارجی باشد، ثانیاً تابعیتی که زن خارجی به این وسیله کسب مینماید قطعی است یعنی متوقف به شرایط دیگری نیست. ثالثاً اگر شوهر در مدت زناشوئی از تابعیت ایران خارج گردد زن به دنبال او تغییر تابعیت نمی دهد یعنی هم چنان در تابعیت ایران باقی خواهد ماند. مگر اینکه بر طبق ماده 988 اجازه دولت برای ترک تابعیت شامل زن مزبور نیز بشود. رابعاً با پایان گرفتن ازدواج تابعیت اکتسابی زن از بین نمی رود. پایان یافتن ازدواج در این مورد ممکن است به شکل طلاق یا فوت شوهر صورت پذیرد که در هر دو شق زن همچنان تابع ایران باقی می ماند مگر اینکه خود او بخواهد به تابعیت اول باز گشت نماید که در این صورت میتواند از تسهیلاتی برخوردار شود. ماده 986 قانون مدنی مقرر داشته زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی میشود بعد از طلاق یا فوت شوهر میتواند فقط با اطلاع کتبی

پاسخی بگذارید