پایان نامه ارشد با موضوع : مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

قائل اند. هنجارها را نیز موضوعی بین الاذهانی میان جهان طبیعی و جهان اجتماعی می دانند. این درک و فهم مشترک و ظهور هنجارهای خاص بنیانگذار مفهوم امنیت نوین در تعاملات بین المللی می گردد. سازه انگاران جهت معضلات امنیتی جهان در خصوص موازنه قدرت بحث هویت و در مورد معمای امنیتی ایده هنجاری مطرح می کنند تا از مسیر حصول امنیت پرده گشایی کنند.

5-مکتب کپنهاگ[1]؛ امنیت چند بُعدی

تئوری های جدید مطالعات امنیتی مانند مکتب کپنهاگ، به رغم آن که امنیت ملی را مرکز ثقل و گرانیگاه مطالعات خود قرار داده اند، با این حال معتقدند که اگر دولتی نتواند امید به زندگی را در بین شهروندان تامین باری بوزان به عنوان نماینده اصلی مکتب کپنهاگ معتقد می باشد که امنیت دیگر مفهوم سنتی خود را که در چارچوب مدل وستفالیایی[2] بود، از دست داده و امروزه امنیت چندبعدی شده می باشد. بوزان معتقد می باشد که امنیت ملی و امنیت بین المللی به وسیله امنیت منطقه ای معنا و مفهوم می یابد.

در نتیجه سیاست خارجی مناسب هر کشوری با در نظر داشتن مکتب کپنهاگ، سیاستی می باشد که به امنیت چندبعدی توجهی ویژه نماید و برای کسب امنیت ملی خویش، نگاه ویژه ای به امنیت منطقه ای خود داشته باشد. بر این اساس سیاست خارجی به این دلیل باید به امنیت نگاه چندبعدی داشته باشد که به عنوان مثال، تهدیدات اقتصادی متفاوت از تهدیدات نظامی می باشد. تهدیدات اقتصادی خارجی ممکن می باشد از جانب اقتصاد جهانی صورت بگیرد؛ زیرا که هیچ کشوری به تنهایی توان مقابله با اقتصاد جهانی را ندارد و تصمیمات آن ها، هر چند هم غیرمنصفانه باشد، امنیت اجتماعی را متاثر می سازد..(عبداله خانی 1389، 133).

مکتب کپنهاک با رد فردمحوری در مرجع امنیت، تمرکز خود را بر دولت به عنوان مرجع امنیت قرار می‌دهد و معتقد می باشد با در نظر داشتن تأثیر دولت به عنوان نیرومندترین بازیگر در نظام بین‌الملل که مسائل بین‌المللی، دولتی و نیمه‌دولتی را حل کردن می‌کند و بزرگترین تأثیر را در تأمین امنیت دارد، باید به دولت به عنوان مرجع امنیت نگاه کرد. دولت‌ها در نظام بین‌الملل به رغم شباهت‌هایی که با هم دارند، تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارند و به عنوان مرجع امنیت آنها را در شرایط متفاوتی قرار می‌دهد.

[1] Copenhagen

[2] Westphalian

 

 

 

مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

Author: new1 new1