پایان نامه ارشد : جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی  

تکه ای از متن پایان نامه :

 

ها نشان می­دهد واژه کاست[1] در دایره المعارف هندوئیسم[2] به کار رفته می باشد، به طوری که همه یک مفهوم را اظهار می­کنند اما تفاسیر گوناگون می باشد. دکتر کومار و دکتر رام معتقد هستند گستره­ای که کاست در آن شکل گرفت یعنی دوره وده­یی، موضوع بحث شدیدی بین دانشمندان گردید تا آنجا که باعث به وجود آمدن آراء گوناگونی درمورد خاستگاه کاست گردید.(کومار و رام،2007: 101).

درمورد طبقه نیز تعاریف گوناگونی اظهار شده می باشد. در فرهنگ معین طبقه به معنی درجه، مرتبه، صنف و دسته آمده می باشد. (معین،1380: 2211).

مصاحب در دایره المعارف فارسی اظهار می­کند : طبقه گروه اجتماعی­ای می باشد که تعلق افرادش به آن موروثی می باشد. در جامعه­هایی که نظام طبقه­ای مستقر می باشد افراد هر طبقه از لحاظ انتخاب شغل و شرکت در امور اجتماعی سخت محدودند. وضع اجتماعی فرد با طبقه­ای که به هنگام ولادت به آن تعلق داشته می باشد مشخص می­گردد و نیل به طبقه برتر به ندرت امکان پذیر می باشد. با این حال هدف نظام طبقه­ای مستقر داشتن وضع موجود می باشد.(مصاحب، 1357: 1618).

در برابر طبقه مفهومی به نام کاست قرار دارد. پژوهشگران طبقات اجتماعی را نوعی کاست می­خوانند و می­گویند مفهوم کاست نوعی طبقه اجتماعی موروثی می باشد که تعیین کننده تأثیر فرد در بدو تولد می باشد. بر نظام کاستی قوانین خاصی حاکم می باشد. به طوری که هر فرد تنها بایستی در طبقه خود بماند نه اینکه از طبقه ای به طبقه دیگر برود؛ در طبقه اجتماعی افراد بر اساس امتیاز رتبه بندی می­شوند که این امتیازات را فرهنگ و جامعه تعیین می­کند.

کاست در لغت به معنای ناب و نگهداری پاکی و خلوص گروه می باشد و در اصطلاح:

پورشه سوتکه pursa-sutka دیده شده و اصطلاح برهمنهbrahmana خیلی کمرنگ در ریگ وده آمده می باشد. اصطلاح کشتریهksatriya که شکل کهن راجینه می باشد به ندرت در ریگ وده دیده شده می باشد. همچنین اصطلاح برهمن که به معنی روحانی البته در جایگاه شغل روحانی می باشد تنها در بعضی متون هست.(کومار و رام،2007: 106-103).

[1] .Caste

[2] Encyclopedia Of Hinduism

 

 

 

 

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی

Author: new1 new1