پایان نامه ارشد در مورد : تاثیر بازاریابی رابطه¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

این جزء بازاریابی ارتباط‌مند به هر یک از طرفین ارتباط اجازه می‌دهد که موقعیت موجود را از دید طرف دیگر مورد مطالعه قرار دهد. همدلی در واقع عبارتست از درک خواسته‌ها و اهداف طرف دیگر ارتباط. برای تقویت روابط بین طرفین معامله،همدلی یک شرط ضروری می باشد.

ارتباط متقابل[1]

یکی دیگر از اجزاء بازاریابی ارتباط‌مند، ارتباط متقابل می باشد که موجب می‌گردد هر طرف در قبال توجه یا مزایای دریافتی از طرف دیگر، امکانات ویژه‌ای در زمان‌های بعدی برای او فراهم کند.

همان طور که الیز[2](1993) اظهار کرده می باشد : بازاریابی ارتباط‌مند بوسیله تأثیرات متقابل و تعهدات بلند مدت مشخص می‌گردد ( سین و همکاران،2005،187-188).

چینی‌ها معتقدند که ارتباط متقابل می‌تواند بر پایه خصوصیات فردی مشتری صورت گیرد به طوری که ارائه دهنده خدمت (تأمین کننده) منافع با سرویس و خدمات ویژه‌ای را جهت مشتریان برای رقابت با دیگر بخش‌های بازار (رقبا) ایجاد کند(یو وهمکاران[3],2000,18).

2-3-3 استراتژی‌های بازاریابی ارتباط‌مند

پنج استراتژی که در طراحی برنامه بازاریابی ارتباط‌مند مورد توجه قرار می‌گیرد؛ به توضیح زیر می‌باشد. این استراتژی‌ها ‌مستقل از یکدیگر نیستندو می‌توانند به طور ترکیبی یا جداگانه مورد بهره گیری قرارگیرند:

تعیین خدمات اصلی[4]

یکی از استراتژی‌های کلیدی وحیاتی بازاریابی ارتباط‌مند،طراحی و ایجاد یک خدمت اصلی به گونه‌ای می باشد که بتوان بر اساس آن با مشتری ایجاد ارتباط نمود.

قیمتگذاری ارتباطمند

قیمت‌گذاری ارتباط‌مند ریشه در یکی از ایده‌های قدیمی‌بازاریابی دارد که اذعان می‌نماید :

“قیمت‌های مناسبی برای مشتریان ارزنده خود در نظر بگیرید”. قیمت گذاری ارتباط‌مند بدین معنا می باشد که قیمت خدمت بایستی به گونه‌ای تعیین گردد که ایجاد و حفظ روابط بین خریدار و فروشنده را تقویت و تشویق نماید اگرچه تحقیقات مقداری در ادبیات بازاریابی مفهوم جدیدی نیست، بعضی از شرکت‌های خدماتی آن را به شیوه‌های نوآورانه به کار می‌گیرند(پین و همکاران،1998،73).

[1]-Reciprocity

[2]-Elliz

[3]Yau & Et al

[4]-Core Service

 

 

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر افزایش وفاداری مشتریان

Author: new1 new1