پایان نامه ارشد در مورد : مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

باری بوزان معتقد می باشد که یکی از این تفاوت‌ها، تمایز میان دولت‌های قوی و دولت‌های ضعیف می باشد. از منظر مکتب کپنهاک، در مورد دولت‌های قوی می‌توان امنیت ملی را از دیدگاه‌ حفاظت از اجزای دولت در برابر تهدید خارجی نگریست. در این صورت ایده دولت،نهادهاوقلمروآن به خودقابل تعریف وتثبیت می‌باشندو روش‌های پذیرفته شده اصلاح، تغییر و انتقال قدرت وجود دارند و آن‌قدر مورد حمایت هستند که از تهدید جدی خارجی در امان باشند.‏در مقابل وقتی دولت ضعیف باشد، تنها پایگاه مادی آن به عنوان موضوع امنیت ملی مشخص و روشن می باشد. (عبداله خانی 1389، 132).

شاخص های روانی امنیت و ابعاد غیرنظامی آن نیز مهم تلقی می شوند. به گونه ای که در بسیاری از موارد ابعاد اقتصادی و فرهنگی امنیت از اولویت بالاتری نسبت به امنیت نظامی برخوردار شده اند.  با این حال می توان امنیت ملی به گونه ها و ابعاد مختلف تقسیم نمود:

الف: امنیت اقتصادی:

امروز عامل اقتصادی در روابط بین‌الملل تأثیر محوری و امنیت اقتصادی‌ بخش اساسی امنیت کشورها را تشکیل می‌دهد. شفافیت و اتکای متقابل در اقتصاد جهانی به‌صورت شاخصه مهم عصر حاضر درآمده و شمار زیادی از کشورها امنیت‌ اقتصادی را برترین عامل هدف در امنیت جامع خود تلقی می‌کنند.در چهارچوب‌ در حال تحول امروزی درمورد امنیت اقتصادی،تاکید اصلی بر روی رقابت اقتصادی و موفقیت در بازارهای بین‌المللی قرار دارد.ازاین‌رو کشورهایی که بر سر راه رشد اقتصادی آن‌ها در آینده ممکن می باشد موانعی پدید آید،تهدید امنیتی بیشتری‌ احساس می‌کنند. دگرگونی‌های بزرگ اقتصادی درحالی‌که ممکن می باشد پیوندهای عاطفی مردم با کشور را کاهش دهد،در همان حال انتظار از دولت آن کشور را افزایش خواهد داد. نظام سیاسی این کشورها از سویی برای پرداختن به مسائل روز افزون اقتصادی‌ مشروعیت کمتری خواهند داشت و از سویی دیگر برای تحت تاثیر قرار دادن آن‌ مسائل،از نیرو و قدرت کمتری برخوردار خواهند بود.بدون تردید،انتظارات و تقاضاهای اجتماعی افزون‌تر،تولم با نفوذ کمتر دولت بر مسائل ایجاب می‌کند که‌ سیاست‌های امنیت ملی یک‌بار دیگر تعریف شوند.(حسینی نیا 1388، 16).

سیاست‌های لازم برای رشد اقتصادی می‌توانند سبب تغییرات بسیاری در کشورها شوند و ارزش‌های اجتماعی یا سیاسی موجود را در هم ریزند.رشد اقتصادی‌ اغلب با بروز اختلاف شدید در میزان درآمد و ثروت اعضای جامعه همراه می باشد و آنانی که نفوذ اقتصادی و سیاسی دارند،ممکن می باشد قدرت خود را در خطر ببینند. ماندل معتقد می باشد که مهمترین فرضیه‌های امنیت اقتصادی عبارتند از: 1- هرچه موانع مبادله

 

 

 

مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

Author: new1 new1