اولویت‌بندی راه ‌حل ‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی

اولویت‌بندی راه ‌حل ‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی

امروزه دانش به ­عنوان مهم ترین سرمایه و عامل اصلی مزیت رقابتی پایدار سازمان ها به شمار می رود. مدیریت این سرمایه ی حیاتی امری ضروری است. این پژوهش درصدد است به شناسایی نیازمندی ها و در نهایت اولویت بندی راه حل های مدیریت دانش در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز بپردازد. فصل اول به کلیات تحقیق اشاره می کند. در این راستا ابتدا مسئله­ تحقیق و سپس ضرورت و اهداف تحقیق و در ادامه قلمرو و روش تحقیق بررسی می گردد.

1-2- بیان مسأله و اهداف تحقیق

امروزه دانش به عنوان مهم ترین سرمایه و دارایی یک سازمان و محرکی برای ایجاد مزیت رقابتی، تحول سازمانی، نوآوری و… در سازمان به شمار می رود. این دارایی، در مقایسه با انواع دیگر دارایی ها، از این ویژگی منحصر به فرد برخوردار است که هر چه بیشتر استفاده گردد به ارزش آن افزوده می شود(نیمال و همکاران، 2004). مدیریت این دارایی نامشهود در طول دهه های گذشته توجه زیادی را به خود جلب نموده به طوری که اجرای یک استراتژی مؤثر مدیریت دانش و تبدیل شدن به یک سازمان دانش محور، شرط الزامی موفقیت سازمان ها در دوره ای است که به دوره ی اقتصاد دانش محور معروف است(هانگ و همکاران، 2005؛ داونپورت و بک، 2002؛ لوت و گونر، 2000).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان ها در کشف، انتخاب، سازماندهی، انتشار و انتقال اطلاعات مهم و تجارب ضروری برای فعالیت هایی از قبیل حل مسأله، یادگیری پویا، برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری کمک می کند(گوپتا و گاوندراجن، 2000). مدیریت دانش به تلاش هایی اشاره دارد که به طور سیستماتیک برای یافتن، ساماندهی، قابل دسترس نمودن سرمایه های نامشهود سازمان، تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم دانش در سازمان صورت می گیرد. بسیاری از سازمان ها با تمرکز بر مدیریت دانش و سرمایه گذاری گسترده در زمینه­ فناوری اطلاعات به دنبال دسترسی به مزایای حاصل از مدیریت دانش هستند(شیح و چنگ، 2005).

مدیریت دانش سازمانی یکی از مهم ترین عوامل موفقیت شرکت ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است. اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمان ها، دانش خود را اندازه گیری می کنند و به منزله ی سرمایه ی فکری سازمان و نیز شاخصی برای درجه بندی شرکت ها در گزارش های خود منعکس می کنند(موسوی، 1384). اهمیت دانش را در محیط تجاری، جهانی و پیچیده نمی توان نادیده گرفت. سازمان هایی که می دانند چگونه باید اطلاعات را به طور مؤثر کسب، توزیع و مدیریت کنند، رهبران صنعت خود خواهند بود. امروزه به سوی دوره ای حرکت می کنیم که مزیت رقابتی نه فقط از طریق دست یابی به اطلاعات، بلکه مهم تر این که از طریق ایجاد دانش جدید حاصل می شود(داونپورت و کلار، 1998).

سازمان ها بر اساس میزان دانش خود با یکدیگر به رقابت می پردازند. محصولات و خدمات سازمان ها هر روز پیچیده تر شده و نرخ نوآوری و سهم اطلاعات در آن ها بیشتر می شود. در این میان مدیریت دانش با در اختیار داشتن ابزارهای لازم به عنوان فرصت مناسبی برای ایجاد مزیت رقابتی محسوب می شود. لذا مدیریت دانش، به جهت اشتراک گذاشتن و به کارگیری دانش در سازمان برای دست یابی به مزیت رقابتی، مورد استفاده قرار می گیرد(پیترسون و پولفالت، 2002). جوامع علمی و تجاری، هر دو بر این باورند که سازمان های دارای قدرت دانش می توانند برتری های بلندمدت خود را در عرصه های رقابتی حفظ کنند و به همین دلیل در سال های اخیر، مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی در سازمان ها تبدیل شده است(بات، 2001).

با وجود مزایای بسیار مدیریت دانش، به منظور به کارگیری مدیریت دانش در سازمان ها، گاهی اوقات با مشکلات و موانعی روبرو می شویم(طاهری هشی و همکاران، 1389). شرکت های بسیاری درراستای اجرای مدیریت دانش موفق شده ­اند و به پیشتازی خود ادامه می دهند ولی سازمان هایی نیز علی­رغم صرف وقت و هزینه بسیار ناکام مانده اند(قلی­زاده و حمیدی­زاده، 1388). ناتوانی در شناسایی و برطرف کردن این مشکلات پیش از پیاده سازی برنامه های مدیریت دانش در سازمان ها و از جمله بخش مدیریت بیمارستانی کشور، تأثیرات نامطلوب گسترده ای بر مرحله­ی پیاده سازی و اجرای آن ها خواهد گذاشت.

هدف پژوهش حاضر اولویت بندی راه حل های مدیریت دانش پس از شناسایی نیازها در بیمارستان شهید بهشتی شیراز، به منظور تشخیص کمبودها و موانع در اجرای دانش سازمانی و تلاش برای رفع آن ها، بهبود بهره وری سرمایه های انسانی، ارائه ی خدمات با ارزش افزوده­ی بیشتر و رضایت مندی بیماران و کارکنان می باشد.

1-3- ضرورت تحقیق

مدیریت دانش در اوایل دهه ی 90 به عنوان یک رویکرد عمومی در تمام سازمان های بازرگانی، خدماتی، بخش خصوصی و دولتی، کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی مطرح گردید(جین، 2009). در حال حاضر در عصر دانایی و دانش محوری، مدیریت دانش از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است(جعفری، 2009). پژوهش ها حاکی از تأثیر مدیریت دانش در به دست آوردن استراتژی پایدار و مزایای رقابتی است(جاسمادین، 2008). علاوه بر آن ارتباط میان مدیریت دانش و نوآوری در سازمان و مدیریت دانش و عملکرد بالای سازمانی به اثبات رسیده است(رودز و همکاران، 2008).

در سازمان های بهداشتی و درمانی به لحاظ اهمیت روزآمد بودن اطلاعات و دانش برای بهبود خدمات، دانش و مدیریت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سازمان های بهداشت و سلامت در قرن 21 به لحاظ گستره­ی وسیع آن، تعامل این سازمان ها با عموم مردم و تغییرات پیش آمده در نظام های بهداشتی جهانی، با چالش های زیادی مواجه هستند. برای غلبه بر این چالش ها و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی، این بخش از نظام اجتماعی نیازمند مدیریت کارآمد و مؤثر، استفاده از کارکنان ماهر و با دانش و تخصیص زمان مناسب به امر مدیریت دانش می باشد(امیری، 1389). بنابراین می توان گفت در دهه های اخیر، تکنولوژی اطلاعات با محوریت دانش و خردگرایی انسان و اندیشه هایش، به­منظور بهره برداری از اندیشه و سپردن امور تکراری و غیرخلاق به ماشین و هم چنین افزایش کارآیی و آزادسازی مهارت های انسانی، مورد توجه خاصی قرار گرفته است(فاتح پناه، 2006). از این رو پژوهش حاضر به اولویت بندی راه حل های مدیریت دانش به­منظور پیاده­سازی مؤثر مدیریت دانش در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز اختصاص یافته است.

1-4- سؤالات تحقیق

1- نیازمندی­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز کدامند؟

2-سطوح اهمیت نیازمندی­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز چگونه است؟

3- راه حل های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز کدامند؟

4- سطوح اهمیت راه­حل­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز چگونه است؟

5- اولویت نیازمندی­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز به چه صورت است؟

6- اولویت راه حل های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز به چه صورت است؟

1-5- قلمرو تحقیق

با توجه به موضوع تحقیق که عبارت است از اولویت بندی راه حل های مدیریت دانش با رویکرد گسترش عملکرد کیفیت(QFD) فازی در بیمارستان شهید بهشتی شیراز، لذا قلمرو مکانی تحقیق، بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز با 14 پزشک عمومی و 16 پزشک متخصص می­باشد. قلمرو زمانی این پژوهش، سال 1393 است و قلمرو موضوعی پژوهش، مباحث مرتبط با مدیریت دانش می­باشد.

1-6- روش تحقیق

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,