پایان نامه با عنوان : تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

-3- طرح مسئله پژوهش

هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مساله اصلی که در قالب یک پرسش ظهور کرده می باشد، آغاز می گردد. هر پژوهش برای اینکه انسجام، هدفمندی و کاربردی بودن خود را حفظ کند بایستی بر حل یک مساله اصلی سازماندهی گردد (خاکی، 1389).

مساله اصلی پژوهش در این پژوهش این می باشد که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

با در نظر داشتن سوال فوق فرضیه های پژوهش و روش انجام پژوهش تشریح می گردد.

 

3-4- تدوین فرضیه های پژوهش

اظهار مساله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را ندارد، از طرف دیگر در صورتی که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مساله مطرح کنیم مساله به گونه ای بزرگ می گردد که تدبیر و هدایت آن امکان پذیر نیست، پس مساله هیچگاه به صورت علمی حل نخواهد گردید مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه هایی تبدیل گردد (خاکی، 1389).

به مقصود یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش سه فرضیه تدوین گردیده می باشد:

  • در هر صنعت حداقل 10 شرکت فعال موجود باشد.

شرط چهارم نمونه فوق برای فرضیه چهارم به همراه فرضیات فرعی آن کاربرد دارد زیرا در این فرضیات برای انجام تجزیه و تحلیل های آماری نیاز به صنایع متفاوت می باشد.

تعداد نمونه محاسبه شده با در نظر داشتن فیلتر های فوق برای فرضیات اول الی سوم پژوهش 93 شرکت برای هر سال مالی می باشد. همچنین با در نظر داشتن وجود شرط چهارم برای فرضیه اصلی چهارم سه صنعت قطعات اتومبیل، مواد دارویی و سیمان و گچ به عنوان نمونه مورد نظر تلقی می گردد.

قلمرو زمانی پژوهش از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 را شامل می گردد و قلمرو مکانی بازار سرمایه کشور –  مشخصا بورس اوراق بهادار تهران – می باشد که بر این اساس داده های مورد نیاز از گزارش های فشرده  سازمان بورس اوراق بهادار استخراج و دسته بندی شده می باشد.

 

3-7- روش جمع آوری منابع و اطلاعات

داده ها و اطلاعات مورد نیاز از منابع متعدد و به روش های زیر استخراج، گردآوری و طبقه بندی گردیده و در بخش های مربوطه مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد:

 

 

 

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

Author: new1 new1