پایان نامه با عنوان : جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی  

تکه ای از متن پایان نامه :

 همچنین طبقه اجتماعی را می­توان گروهی از افراد یا قشری از مردم دانست که دارای پایگاه اجتماعی مشابهی هستند و از لحاظ عواملی مانند امتیازات خانوادگی و پایگاه حرفه ای ـ آموزشی، درآمد با هم تقریبا مساوی هستند. مشخص می باشد که این تعریف مجموعه ای از سلسله مراتب از نظر طبقه اجتماعی در بر دارد. به عقیده محسنی نظام های طبقات را می­توان در طیف گسترده­ای در نظر آورد که در یک سوی آن طبقات باز و در سوی دیگر طبقات بسته قرار دارند. در هندوستان طی سالیان دراز نظام قشربندی اجتماعی به گونه­ای بسیار متفاوت از سایر کشورها در جریان بود که آن را نظام کاست نامیده اند. براساس این نظام ارتقا روحی بستگی به این داشت که شخص در موقعیت کاستی که از قبل برایش تعیین شده بود زندگی کند. بروس کوئن درکتاب درآمدی بر جامعه شناسی می­نویسد: طبقه اجتماعی به بخشی از اعضای جامعه اطلاق می­گردد که از نظر ارزش­های مشترک، فعالیت­های اجتماعی، میزان ثروت و متعلقات شخصی دیگر و نیز آداب معاشرت از بخش­های دیگر جامعه تفاوت داشته باشند. (محسنی، 1363: 270،250 ،259).

مایکل یانگ، جامعه شناس انگلیسی از نظام طبقاتی به عنوان لیاقت سالاری یاد می­کند که هر فرد بر اساس لیاقت و شایستگی در جامعه ارتقا پیدا می­کند.(توسلی وفاضل،1381: 250،249).

پس با در نظر داشتن این تعاریف به نظر می­رسد طبقه از نظر این جامعه شناسان شامل مفاهیمی زیرا گروه، مجموعه­ای از افراد و بخشی از جامعه می باشد که هر یک از مفاهیم تأثیر بسزایی در ساختار اجتماعی جوامع دارند. اما از نظر ماکس وبر طبقه یک مفهوم جامعه شناختی نیست. طبقات فقط بنیان محکمی برای عملی مشترکند که غالبا مورد بهره گیری قرارمی­گیرد. در این مورد اصطلاح تولید می باشد. نظامی که در آن دو طبقه اجتماعی هست. محسنی این دیدگاه را رد می­کند و می­گوید: الگویی که فقط بر پایه شغل فرد باشد نمی­تواند کاملا واقعیت تفاوتهای اجتماعی را توجیه کند.(محسنی،1363: 263).

به عقیده او موقعیت آدمی در جریان تولید، منشا تجارب مهم زندگی اوست. اما به طور خاص تجربه تعارض اقتصادی می باشد که اهمیت دارد زیرا اعضای طبقه اجتماعی را وا می­دارد تا به عقاید مشترک و کنش­های مشترک دست یابند. پس قصد مارکس این می باشد که ویژگی­های مجموعه اقتصادی و اجتماعی را تحت نظام تولید معینی کشف کند. ساختار طبقاتی که تجلی برجسته این مجموعه می باشد زندگی اجتماعی را به صورت منظومه­هایی سامان می­بخشد که از نظام تولیدی نشأت گرفته­اند. طبقه اجتماعی برای مارکس ابزاری برای تحلیل دو جنبه از زندگی اجتماعی می باشد :

عامل پویش تاریخی.

 

 

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی

Author: new1 new1