پایان نامه با عنوان : مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

1-2 مقدمه

نیروی انسانی به ویژه نیروی متخصص، در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه تأثیر اساسی ایفا می کند. در تقسیم بندی بانک جهانی نیز یکی از منابع ثروت کشورها، منابع انسانی، به ویژه متخصصین هر کشور ذکر شده می باشد. سرمایه انسانی از ابزارهای مهم توسعه می باشد و توسعه نیز منوط به حفظ سرمایه انسانی می باشد. به عبارت دیگر، سرمایه های انسانی یا همان نیروهای متخصص و ماهر، هم ابزار هستند و هم هدف توسعه. امروزه نیروی ذهنی، مغزی، تفکر ومدیریت جامعه یک ثروت به شمار می رود ومهاجرت اندیشمندان و روشن فکران می تواند موازنه علمی یک سرزمین را با چالش جدی مواجه کند. موضوع مهاجرت نخبگان پدیده ای می باشد که از دیرباز تاکنون به گونه های مختلف و چشمگیری در نظریات مختلف مورد بحث و مطالعه جدی قرار گرفته می باشد. این نظریه ها هر کدام از دید خود به بحث چرایی و چگونگی مهاجرت نخبگان پرداخته اند.

با در نظر داشتن این مهم که پژوهش حاضر به دنبال تأثیر مهاجرت نخبگان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی می باشد لذا در این بخش ضمن مطالعه نظریه ها و الگوهایی که می تواند پدیده مهاجرت نخبگان را تشریح کند به تبیین نظریه های امنیت ملی و ارتباط آن با پدیده مهاجرت نخبگان می پردازیم.

2-2 نظریه های حامی پژوهش

1-2-2 الگوهای نظری مهاجرت نخبگان

الف:  الگوی جهان‌گرا یا بین‌المللی:

این الگو توسط جانسون[1] مطرح گردید و از دیگر طرفداران آن می‌توان به گروبل و اسکات اشاره کرد. در این الگو سرمایه انسانی، همانند سرمایه فیزیکی، از مناطقی [یا مشاغلی] که دارای بازده پایین‌تری می باشد خارج می‌گردد و به سمت مناطق [یا مشاغل] دارای بازده بیشتر جریان می‌یابد. در این الگو آمده می باشد: «انتقال تخصص دارای سود دوطرفه هم برای کشور میزبان و هم برای کشور فرستنده می باشد و باید سیاست عدم مداخله دولت در کار ب: الگوی ملی‌گرا:

[1] Johnson

 

 

 

مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

Author: new1 new1