پایان نامه با موضوع : تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

   الف) منابع کتابخانه ای: برای تدوین فصل دوم شامل مطالعه مفاهیم نظری، مرور نتایج تحقیقات پیشین و نیز معرفی مدل های مفهومی و آماری مورد بهره گیری در این زمینه، اطلاعات مندرج در اسناد و مدارک در دسترس شامل کتابها، مقاله ها، پایان نامه های مرتبط با موضوع و اینترنت بهره گیری شده می باشد.

    ب) سامانه اطلاع رسانی و معاملاتی بورس: داده های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای مرتبط با بازار سهام با بهره گیری از نرم افزار بورس (ره آورد جدید) استخراج گردیده می باشد.

    ج) نرم افزارهای آماری و اقتصاد سنجی: در مرحله جمع آوری و طبقه بندی و پردازش اولیه داده ها از نرم افزار Excel بهره گیری شده می باشد. در این مرحله داده های مرتبط با بازار سهام که از نرم افزار اطلاع رسانی و معاملاتی بورس استخراج گردیده، مستقیما وارد اکسل شده می باشد. پس از انجام طبقه بندی های مناسب بر روی داده ها و انجام محاسبات و پردازش اولیه، اطلاعات خروجی با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS 17 و EViews 6  برای اجرای مدل و آزمون فرضیات مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

 

 

 

3-8- متغیرهای پژوهش

در این پژوهش متغیر وابسته، لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام می باشد (مشکی، 1390).

 

3-8-3- متغیرهای کنترلی

متغیرهای کنترلی پژوهش حاضر موارد زیر می باشد:

 

3-8-3-1- سود تقسیمی

سود تقسیمی عبارتست از آن بخش از سود هر سهم که به سهامداران پرداخت گردیده می باشد (بهرام فر و مهرانی، 1383).

 

3-8-3-2- ارزش دفتری

ارزش دفتری از تقسیم حقوق صاحبان سهام در ترازنامه بر تعداد سهام محاسبه می گردد.

3-9- مدل تحلیلی پژوهش

در این پژوهش با در نظر داشتن اهداف پژوهش و فرضیات مطرح شده، از روش های زیر به مقصود مطالعه روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته بهره گیری شده می باشد:

 

 

 

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

Author: new1 new1