پایان نامه با موضوع: مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

این الگو در نقطه مقابل، معتقد می باشد که سرمایه انسانی جزء جدایی‌ناپذیر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور می باشد و مهاجرت سرمایه انسانی ماهر موجب می‌گردد تا اقتصاد کشورهای در حال توسعه به پایین‌تر از سطح حداقل مورد نیاز سرمایه انسانی ماهر تنزل کند و با ایجاد خلاء نیروی انسانی ماهر، موجب کاهش تولید در کشور مادر خواهد گردید و در نهایت، برنامه‌های توسعه را به مخاطره می‌افکند. طرفداران این الگو مانند پاتینکین[1]، ایتکین[2] و توماس[3] به این نتیجه می‌رسند که مهاجرت نیروی انسانی ماهر به نفع پیشرفته‌ترین و ثروت مندترین کشورها و به زیان کشورهای جهان سوم می باشد. لذا، در این الگو پیشنهاد می‌گردد که در این ارتباط دخالت‌هایی شبیه به حمایت از صنایع نوپا لازم می باشد تا بتواند ثبات اقتصادی کشورهای در حال توسعه را تضمین کند.(فرتوک زاده و اشراقی 1387، 143).

استدلال در این الگو این می باشد که توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی هر کشوری منوط به برخورداری از نیروی فکری و سرمایه انسانی می باشد و هر گونه خلل و نقصانی که در آن ایجاد گردد، موجب توقف یا کند شدن فرآیند توسعه و ضعف ناشی از آن خواهد گردید. بنابراین، هر کشوری که دارای استراتژی و راهبرد رشد و توسعه اقتصادی می باشد، باید با بهره گیری از مکانیزم‌های مختلف برای ثبات اقتصادی و بسترسازی پیشرفت، مانع از بروز خلاء و جذب آن در بازار کار و تولید، با تضمین دیگر شرایط گردد. بنابراین، فقدان ثبات اقتصادی می‌تواند عامل جابجایی این سرمایه انسانی باشد.(سیدمیرزایی 1383، 85-84).

سرمایه انسانی ماهر جزء جدایی‌ناپذیر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور می باشد و مهاجرت سرمایه انسانی ماهر باعث می‌گردد که اقتصاد کشورهای در حال توسعه به پایین‌تر از سطح حداقل مورد نیاز سرمایه انسانی ماهر تنزل نماید و با ایجاد خلاء نیروی انسانی ماهر در کشور، باعث کاهش تولید در کشور مادر شده و در نهایت، برنامه‌های توسعه را به مخاطره می‌افکند. طرفداران این الگو معتقدند که مهاجرت نیروی انسانی ماهر به نفع پیشرفته‌ترین و ثروتمندترین کشورها و به زیان کشورهای جهان سوم می باشد(عربیان 1390، 9).

مهاجرت شکل خواهد گرفت و بدین ترتیب با کاهش نیروی کار و افزایش دستمزد در مبدأ و افزایش نیروی کار و کاهش دستمزد در مقصد تعادلی را از نظر اقتصادی ایجاد می‌کند و در طول زمان موجب کاهش فاصله دستمزد در دو نقطه مبدأ و مقصد می‌گردد.(سیدمیرزایی 1383، 86).

[1] Patynkyn

[2] Aytkyn

[3] Thomas

 

 

 

مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

Author: new1 new1