پایان نامه حقوق درباره : مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مدنی از دیدگاه حقوقی با مسئولیت اخلاقی متفاوت است که برای پرهیز از طولانی نشدن بحث به پنج مورد اشاره می‌‌گردد.
1. مسئولیت اخلاقی در برابر خدا و وجدان است ولی مسئولیت مدنی به حکم قانون و در برابر زیان‌دیده است.
2. مسئولیت اخلاقی با نوعی «تقصیر» همراه است ولی ممکن است شخص بدون «تقصیر» هم مسئولیت مدنی داشته باشد.
3. قصد و نیت در اخلاق نقش محوری دارد ولی در مسئولیت مدنی چنین نیست
4. ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت مدنی است ولی در اخلاق چنین نیست
5. در مسئولیت اخلاقی قاضی خداوند است و همچنین وجدان انسانی ولی در مسئولیت مدنی به مراجع قضایی ارجاع می‌‌شود.
ب: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
مسئولیت کیفری همانند مسئولیت مدنی از آزادی اراده شخص نشات می‌‌گیرد در قدیم این دو مسئولیت با هم مخلوط بوده است. مجازات کسی که جرمی مرتکب می‌‌شد در بسیاری از جرایم پرداختن خسارت به قربانی خود بود، چنان که «دیه» در حقوق اسلام نیز همین مفهوم را داشت. شرط تحقق مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری این است که در هر دو مورد، شخص باید عملی را انجام دهد و یا از انجام عملی خودداری کند که موجب ضرر دیگری شود النهایه در مورد مسئولیت مدنی، ضرر وارد، متوجه یک شخص بخصوصی است در حالی که در مسئولیت کیفری، ضرر متوجه جامعه می‌‌باشد. روابط مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری که کاملاً با یکدیگر فرق دارند که با اشاره به دو مطلب ذیل کاملاً مشخص می‌‌شود.
1. مسئولیت کیفری بدنبال خود مجازات دارد و اگر پرداخت وجهی باشد خود نوعی مجاز است ولی در مسئولیت مدنی جبران زیان مادی است که بر افراد وارد آمده است.
2. در مسئولیت کیفری اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» اصلی مهمی است یعنی هیچ جرم و هیچ مجازاتی نیست مگر به موجب قانون، ولی در مسئولیت مدنی اصل این است که هر کس به دیگری زیانی وارد آورد باید جبران کند.
گفتار دوم: اهداف مسئولیت مدنی
اهداف مسئولیت مدنی بحث بر سر این است که این نوع مسئولیت در عمل چه نیازها و چه هدفهایی را برآورده می‌‌سازد. مرسوم است که می‌‌گویند در هدف مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان‌دیده و تسلی خاطر وی، مجازات خطا کار و بازداشتن فاعل و دیگران از ارتکاب مجدد فعل زیان‌بار و ایجاد صلح و ثبات و برقراری اخلاقی خاصی درجامعه است» که به گوشه‌ای ازنظرات بزرگان حقوق در این خصوص می‌‌پردازیم.
الف: جلب رضایت زیان‌دیده
هر فرد نسبت به اموال خود دارای تعلقات مثبتی می‌‌باشد که موجبات نوعی دلبستگی میان فرد و اموال وی را به وجود می‌‌آورد. زمانی که فعل زیان‌باری موجب بروز ضرر به شخص دیگر می‌‌شود، اولین نتیجه بر ذهن مالک مبنی بر بروز نارضایتی از ورود خسارت بر مال خود می‌‌باشد. عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که هدف نهایی از قواعد مسئولیت مدنی جبران خسارت نیست بلکه تمامی مبالغ بهانه‌ای برای جلب رضایت زیان‌دیده می‌‌باشد.

ب: مجازات خصوصی عامل
هر شخص که فعل زیان‌باری را انجام می‌‌دهد موجبات نارضایتی افراد دیگر را فراهم آورده است که تنبیه فاعل ابتدایی‌ترین عامل در جلوگیری از تکرار این اعمال است. مدافعان این نظریه معتقدند که اولا فاعل باید خود پیامدهای فعل زیان‌بار را تحمل نماید و ثانیاً تحمیل نتایج فعل زیان‌بار بر فاعل موجبات تنبیه فاعل و عدم تکرار عمل را فراهم می‌‌آورد.
ج: برقراری عدالت
برای حفظ و ثبات عدالت در جامعه تحمیل ضرر وارده برمتجاوز ضروری می‌‌باشد. چرا که وی با عمل خلاف قانون خود موجبات ورود ضرر به دیگری را فراهم نموده است و هم اکنون باید جهت تنبیه وی و برقراری عدالت، جبران ضررهای وارده را از وی مطالبه نمود.
د: احقاق حق زیان‌دیده
اسلام هدف مسئولیت مدنی را احقاق زیان‌دیده می‌‌داند. فقها معتقدند که جبران زیان وارده شده بر مفعول، نه تنها حق مفعول بوده بلکه حق برگردن فاعل می‌‌باشد که با جبران این ضرر دین خود را در برابر مفعول ادا می‌‌نماید .
بند اول: جبران خسارت والتیام زیان‌دیده
اثر مهم و اصلی مسئولیت مدنی حق جبران خسارت می‌‌باشد که به استناد این حق زیان‌دیده می‌‌تواند با رجوع به انجام دهنده فعل زیان‌بار و یا در دادگاه صالح خواهان جبران خسارت وارده خویش شود که جبران خسارت زیان‌دیده به دوصورت انجام می‌‌پذیرد:
برگرداندن وضع او به صورت پیشین خود بدین معنی که ضرر واردشده را چنان تدارک دهد که گویی از اصل زیانی وارده نیامده است مانند اجبار به تعمیر و بنای ساختمان تلف شده که در ماده 329 ق.م به همین منظور عنوان شده است. جبران خسارت از راه معادل بدین گونه که چون اعاده وضع به صورت پیشین امکان ندارد ارزش معادل آنچه از دست رفته است به دارایی زیان‌دیده افزوده شود.
این دو در عرض یکدیگر نیستند تا عامل ورود زیان بتوانند به میل خویش برگزیند یا زیان‌دیده در انتخاب راهی که بیشتر می‌‌پسندد آزاد باشد.
هدف از ایجاد مسئولیت مدنی این است که زیان به طور کامل جبران شود و زیان‌دیده وضع پیشین را باز یابد پس تاجایی که این راه باز است از حیث التیام زیان‌دیده نباید از صورت ناقص جبران خسارت استفاده کرد و پول را به عنوان معادل آنچه از دست رفته است مورد استفاده قرارداد .
بند دوم: مجازات خطاکار، بازدارندگی و برقراری صلح
مراد از خطا در اینجا عبارتست از هرگونه صدمه‌ای که به جسم یا شرف یا آبرو و عواطف انسان وارد گردد که در یک تقسیم‌بندی حقوق از آنها به عنوان خسارت‌های مالی و جانی و معنوی تعبیر می‌‌شود که مطابق ماده 319 قانون مجازات اسلامی، اگر خطا در اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم مهارت باشد خطاکار ضامن بوده و مسئولیت کیفری دارد و همچنین در ماده اول قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 آن را در مقابل تقصیر عمدی به کار برده است. فی‌المجموع یکی از اهداف اصلی مسئولیت مدنی مجازات خطاکار است چرا که خطاکار با فعل زیان‌باری که انجام می‌‌دهد ممکن است موجبات نارضایتی دیگران از جمله اشخاص یا سازمانی را فراهم نماید و مجازات وی مطابق قانون، ابتدایی‌ترین عامل در بازدارندگی از تکرار این اعمال است چرا که تنبیه وی موجبات تسلی خاطر زیان‌دیده یا زیان‌دیدگان را فراهم نموده و هم عبرتی است برای دیگران در جهت برقراری صلح .
مبحث دوم: پلیس
پلیس مظهر اقتدار و قدرت هر نظام است که در نظام جمهوری اسلامی ایران مطابق ماده 3 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1369 که هدف از تشکیل این نیرو استقرار امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب در چهارچوب قانون بر شمرده شده است. پلیس مهمترین سازمان دولت و مسئول برقراری نظم عمومی و امنیت در جامعه به شمار می‌‌رود که به تفسیر می‌‌پردازیم.
گفتار اول: مفهوم و اقسام پلیس
در این گفتار علاوه بر معنای تحت‌اللفظی واژه‌ها، آنها دارای مفهوم اصطلاحی می‌‌باشند که روشن نمودن این مفاهیم اصطلاحی، ضروری است. از این جهت لازم است تا مفهوم پلیس را از لحاظ لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرارداده، پس برای روشن شدن ساز و کار و به عبارت دیگر مفهوم پلیس را از حیث اداری و قضایی مورد کنکاش قرار می‌‌دهیم.
بند اول: تعریف پلیس
پلیس عبارت است از یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت ازقانون اساسی جلوگیری از تخطی و تأمین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است ناگفته پیداست که منظور ما از به کار بردن واژه پلیس در این پژوهش مأموران پلیس در مفهوم خاص یعنی مجری قانون و مأمورانی که برقراری نظم و امنیت را در سطح کشور بر عهده دارند، می‌باشد.
الف: تعریف پلیس در لغت
در معنای لغوی، پلیس به معنی نظم و انتظام آمده است. دکتر معینی در این راستا می‌‌نویسد «پلیس یعنی شهربانی، نظمیه، پاسبان، محتسب و اداره پلیس یعنی: سرکلانتری و ادارۀ پلیس مخفی به معنای اداره آگاهی و مأمورین آن را کارآگاه می‌‌گویند. مرحوم علی اکبر دهخدا در لغت‌نامه بیان می‌‌دارد لفظ فرانسوی که در فارسی به معنای پاسبان اداره شهربانی و گاهی به معنای اداره شهربانی استعمال می‌‌شود و پلیس مخفی نیز کارآگاه را گ
ویند یعنی محتسبی که لباس خاص ندارد تا شناخته نشود.
در تعاریف فوق، جامع‌ترین تعریفی که تاحدودی با تعریف پلیس امروز ایران سازگاری بیشتری دارد، مربوط به آقای «دکتر معینی» می‌‌باشد این تعریف که در معنی لغوی پلیس گفته شد تحت الفظی است و نشان دهنده درکی عام از پلیس است.
ب: تعریف پلیس در اصطلاح
از نظر اصطلاحی تعاریف متعددی از پلیس وجود دارد که ذیلاً آورده می‌‌شود حقوقدانان و نظریه پردازان علم حقوق، تعاریف و مفاهیم مختلفی برای واژه پلیس در نظر گرفته‌اند. در کتاب حقوق تحقیقات جنایی سه مفهوم را برای پلیس مرقوم، نموده‌اند.
الف) مجموعه مقرراتی که به وسیله مقامات عمومی وضع و بر افراد تحمیل می‌‌شود
ب) وضع و اجرای مقرراتی که هدفش تأمین آسایش، امنیت و بهداشت عمومی است.
ج) گروهی از کارکنان دولتی که مقررات مربوط به آرامش و امنیت و بهداشت عمومی که به وسیله مقامات صلاحیت‌دار پلیس اتخاذ گردیده، به مورد اجرا می‌‌گذارد در کتاب علوم جنایی آورده شده است: پلیس عبارت از یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت قانون اساسی، جلوگیری از تخطی و تأمین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است.
با توجه به مراتب می‌‌توان چنین گفت که پلیس یک سازمان دولتی است و مأموریتی که به وی محول می‌‌شود و از سوی دولت وضع و به این سازمان ابلاغ و توسط سازمان مزبور بر حسب مقررات مربوطه و بخشنامه‌های داخلی و بر اساس سلسله مراتب اجرا می‌‌شود.
مأموریت این سازمان حمایت از قانون اساسی، برقراری نظم، امنیت، آرامش عمومی و حفظ جان و مال شهروندان و به عبارت دیگر اشخاص جامعه و از سوی دیگر جلوگیری از تخطی، و برخورد با عوامل بی‌نظمی در جامعه را فراهم می‌‌نماید.
اعمال حاکمیت دولت برای برقراری نظم، آرامش و امنیت عمومی که از سوی سازمان به نام پلیس است. پلیس از طریق برقراری نظم و امنیت و از سوی دیگر جلوگیری از تخطی و برخورد با آنها و معرفی خطا کاران به مقامات ذیصلاح واسطه می‌‌باشد و به تعبیری «پلیس بین جامعه و سیستم قانونی کشور میانجی گری می‌‌کند که به موجب قانون مربوطه صلاحیت اقدام در مورد کلیه جرائم، به جز آنچه را که قانون منع کرده است، دارد.
بند دوم: اقسام پلیس

سازمان پلیس با توجه به وظیفه‌ای که به موجب قوانین و مقررات مربوطه به وی محول شده است واجد اهمیت ویژه‌ای می‌‌باشد و به اقسام مختلف تقسیم شده است از قبل پلیس اداری و قضایی و پلیس عمومی و خصوصی را که مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.
الف: پلیس اداری و قضائی
1: پلیس اداری
همانطوری که در تعریف پلیس گفته شد «این سازمان یک سازمان دولتی است …» گاهی دولت برای حفظ نظم وفعالیت افراد در جامعه دخالت و کنترلی به عمل می‌‌آورد و طریقه دخالت و نظارت وی از طریق وضع آیین‌نامه‌ها ومقررات و اجرای آنها می‌‌باشد. در اینصورتکلیه مستخدمین دولتی باتوجه به شرحوظایفی که بر اساس مقررات استخدامی- اداری پیش‌بینی شده است چون مجریان تصمیمات متخذه می‌‌باشند به نوعی کار پلیس انجام می‌‌دهند. با توجه به رویکرد مشارکتی پلیس با مردم دارد، خدمات خود را برای تأمین آسایش و رفاه بیشتر مردم توسعه داده است صدورگواهینامه، گذرنامه، نظارت بر اماکن عمومی و سایر اقدامات دیگرکه درکاهش جرایم و پیشگیری از وقوع آنها موثر است، در زمره وظایف پلیس اداری است.
مفهوم دیگر پلیس اداری که محدود می‌‌باشد، مربوط می‌‌شود به اقداماتی که به منظور جلوگیری از وقوع جرائم و بی‌نظمی و ناامنی به عمل می‌‌آید. بنابر آنچه که گفته شد، وظیفه مهم پلیس اداری جلوگیری از وقوع جرم، بی‌نظمی و اغتشاش می‌‌باشد و این مهم و به عبارت دیگر دخالت پلیس در امور مزبور قبل از وقوع جرم است. اگرچه یادآوری این نکته لازم است که، با توجه به وظیفه و شأن پلیس در برقراری نظم و امنیت و آرامش عمومی، توجه به حقوق و آزادی‌های فردی و نظم اجتماعی، سرلوحه اقدامات و تدبیرهای پلیس می‌‌باشد.
2: پلیس قضایی
با توجه به مراتب و نقش پلیس به معنی اداری آن مشخص می‌‌شود که پلیس قضایی یعنی پلیسی که کار و وظیفه‌اش در ارتباط با مقامات قضایی دادگاه می‌‌باشد و وظیفه قانونی او ایجاب می‌‌کند که از حیث وظیفه‌ای که به عنوان ضابط دادگستری به عهده دارد در اختیار مدعیان عمومی دستگاه قضایی باشد پلیس قضایی که از آن به عنوان ضابطین دادگستری نیز نام برده می‌‌شود عبارت از مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستانی عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف جرم و تحقیق مقدماتی جرم حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اقتضای متهم به موجب قوانین و مقررات اقدام می‌‌کند در ماده 15 قانون آئین دادرس کیفری مصوب 1378ه.ش علاوه بر تعریف فوق ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی را جزو وظیفه ضابطین دادگستری شمرده است.
که به عبارتی می‌‌توان گفت پلیس قضایی بازوان توانمند دستگاه قضایی هستند که بعد از وقوع جرم در حدود وظایف محوله مکلف به پیگیری قضیه از طریق مراجع قانونی ضمن هماهنگی با تشکیلات متبوعه خود می‌‌باشند .
ب: پلیس عمومی و اختصاصی
1: پلیس عمومی
واحدهای پلیس عمومی شامل کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی هستند که در انجام مأموریت کشف جرم و به عنوان ضابط دادگستری صلاحیت عام دارند. بدین معنی که به عموم جرایم ارتکابی در سطح حوزه استحفاظی به جز مواردی که در صلاحیت واحدهای پلیس تخصصی باشد، صلاحیت رسیدگی دارند. واحدهای پلیس عمومی در صورت برخورد با هر گونه جرایمی که در صلاحیت واحدهای پلیس تخصصی است، اقدامات اولیه را در حفظ آثار و مدارک جرم و جلوگیری از فرار متهم انجام داده و مراتب را به پلیس‌های تخصصی اعلام می‌‌نمایند .
2: پلیس اختصاصی
آن دسته از واحدهای انتظامی که صلاحیت رسیدگی به جرایم خاصی را به عنوان ضابط دادگستری بر عهده دارند به عنوان واحدهای پلیس تخصصی مطرح می‌‌باشند. فلسفه ایجاد پلیس‌های تخصصی مبارزه موثر با انواع خاصی از جرایم است که مستلزم استفاده از کارکنانی با دانش و مهارت مورد نیاز است.
واحدهای پلیس تخصصی در سطح نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
1. پلیس مبارزه با مواد مخدر: وظیفه اصلی این پلیس، مبارزه با تهیه و توزیع، حمل، نگهداری و استعمال مواد مخدر است.
2. اداره مبارزه با قاچاق: وظیفه اصلی این اداره، مبارزه با انواع قاچاق از قبیل کالای ممنوع الورود و ممنوع الصدور، قاچاق اسلحه و مهمات، قاچاق دخانیات، قاچاق ارز، قاچاق فراورده‌های شیلانی و آبزیان، قاچاق پرندگان شکاری و قاچاق میراث فرهنگی است.
3. پلیس امنیت اخلاقی: وظیفه اصلی این پلیس، رسیدگی به جرایم منافی عفت مثل زنا، لواط، جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی، شرب خمر و قماربازی است. رسیدگی به این گونه جرایم در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.
4. پلیس اطلاعات و امنیت عمومی: وظیفه این مدیریت مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری، ترور، شورش، اعمال و حرکت‌هایی که مخل امنیت کشور هستند و به طور کلی مبارزه علیه امنیت کشور و آسایش عمومی با همکاری وزارت اطلاعات می‌‌باشد.
5. پلیس آگاهی: وظیفه اصلی این پلیس، کشف جرایم مهمی از قبیل قتل و انواع سرقت (سرقت وسایل نقلیه

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *