پایان نامه در رابطه با : تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

2-8-1 قلمرو مکانی پژوهش

این پژوهش در سطح شهر تهران انجام شده می باشد و جامعه آماری مورد مطالعه، کسب و کار‌های خانوادگی موجود در صنعت پوشاک ورزشی در سطح تهران هستند.

3-8-1 قلمرو زمانی پژوهش

جمع آوری داده‏های این پژوهش از اوایل آذر ماه، سال 1392 تا تابستان سال 1393 انجام شده و کل پژوهش تا زمستان سال 1393 به طول انجامیده می باشد.

9-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه

در این پژوهش از روش نمونه برداری تصادفی از جامعه آماری نمونه برداری می گردد و برای تعیین حجم نمونه از جامعه آماری به جدول استاندارد مفروض که توسط (مورگان[1]،1970) تنظیم و ارائه شده می باشد ارجاع داده شده که حداقل حجم نمونه مناسب برای این پژوهش برابر با 80 نمونه می باشد (سکاران،1381).

10-1 ابزار گردآوری اطلاعات

ابزارهای گوناگونی برای به دست آوردن داده‏ها هست. هر یک از ابزارها معایب و مزایایی دارند که هنگام بهره گیری از آنها بایستی مورد توجه قرار گیرند تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشود و از طرفی نقاط قوت ابزار، تقویت گردد. در این پژوهش، برای گردآوری داده‏ها و اطلاعات میدانی از ابزار پرسشنامه بهره گیری شده و همچنین جهت تدوین مبانی نظری و ادبیات پژوهش، اطلاعات کتابخانه ای، اینترنت و سایر منابع فارسی و لاتین مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

رشد کسب و کار به معنی افزایش در میزان فروش سال جاری کسب و کار نسبت به سال مالی سال گذشته می باشد (این معیار در تحقیقات محققینی همچون رادرفورد[2]، بالر[3] و مک مولان[4](2003) و شواددز[5] و همکاران[1]Morgan

[2] Ratherford

[3] Buller

[4] McMullan

[5] Shulds

 

تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

Author: new1 new1